Pages

ANALIZA CRTEŽA KRONIČNO I AKUTNO OBOLJELE DJECE
ANALIZA CRTEŽA KRONIČNO I AKUTNO OBOLJELE DJECE
Anamarija Vuletić
Kao i igra, crtanje je omiljena i najčešća aktivnost djece. Većina djece voli crtati i crtanje smatra zabavnim i opuštajućim. S obzirom da se radi o spontanoj aktivnosti crtež može puno otkriti o djetetovom unutrašnjem svijetu. Dijete crtežom može prikazati više nego što će ikada izreći. Važno je poznavati razvojne faze dječjeg crteža kako bi se moglo pratiti kognitivno, emocionalno i motoričko napredovanje djeteta. U ovom istraživanju su sudjelovala djeca u dobi od 1. do...
ANALIZA MASE U DJELIMA U KARLA JASPERSA I ELIASA CANETTIJA
ANALIZA MASE U DJELIMA U KARLA JASPERSA I ELIASA CANETTIJA
Zrinka Vukosav
U ovom radu analizira se pojam mase u djelima autora Eliasa Canettija te Karla Jaspersa. Polazeći od Canettija iznosi se detaljna podjela i karakteristike mase dok se u drugom dijelu iznosi Jaspersovo viđenje gdje je masa opisana pomoću pojedinca i njegovog položaja u masi s obzirom na duhovnu situaciju vremena. Masovni poredak stvara prosječnost, ali čovjek se pomoću racionalnog i kritičkog razmišljanja može prepustit masi u onom intenzitetu u kojem želi. Na samom kraju iznose se...
ANDROGENY IN "THE LEFT HAND OF DARKNESS"
ANDROGENY IN "THE LEFT HAND OF DARKNESS"
Nardi Vuković
Androgyny in science fiction often does not go far enough in depicting it as more distinct from standard humanity. The Left Hand of Darkness by Ursula K. Le Guin features humans genetically modified to be androgynous. This thesis paper explores the portrayal of androgyny in that novel, analyzes it according to feminist theories, compares it to its portrayal in Ann Leckie’s Ancillary Justice, and concludes with comparing the Nature of Gethenians to the Nature of humans.
ANDY WARHOL: ARTIST AND ART ANDY WARHOL: UMJETNIK I UMJETNOST
ANDY WARHOL: ARTIST AND ART ANDY WARHOL: UMJETNIK I UMJETNOST
Lorena Lemo
U ovom radu autorica razrađuje temu života i umjetnosti Andyja Warhola. Osim slikarstva, u rad su uključena i njegova filmska ostvarenja, kao i rad na području glazbe. Warhol je bio jedna vrsta genija, uspješan u svakom polju djelovanja: u umjetnosti, filmovima i glazbi (rad s grupom Velvet Underground). Iako dolazi iz siromašne obitelji, uspio je probiti put k uspjehu i ostvariti svoje snove. Tokom školovanja morao je svakodnevno raditi kako bi si mogao platiti školovanje. Počeo je...
ANGLICISMI NEL LESSICO ITALIANO ATTRAVERSO I SECOLI
ANGLICISMI NEL LESSICO ITALIANO ATTRAVERSO I SECOLI
Mirna Mijić
Una conseguenza del contatto tra le lingue è la verificazione dellʼinterferenza tra di loro. Lʼinterferenza dimostra le conseguenze di questo contatto, cioè i prestiti. Il prestito può mantenere la sua forma originaria o può essere modificato dallʼaltra lingua. Un tipo particolare di prestito è il calco. Il termine degli anglosassoni si riferisce alle tribù germaniche degli Angli, dei Sassoni e degli Iuti che sono migrati nella Britannia tra il 5° e il 6° secolo d.C. dove...
ANTE TRUMBIĆ I ANEKSIJA BOSNE I HERECEGOVINE: ANEKSIJA BOSNE I HERCEGOVINE SJEDINJENE DALMACIJE I JEZIČNO PITANJE NA STRANICAMA VELEBITA I NARODNOG LISTA
ANTE TRUMBIĆ I ANEKSIJA BOSNE I HERECEGOVINE: ANEKSIJA BOSNE I HERCEGOVINE SJEDINJENE DALMACIJE I JEZIČNO PITANJE NA STRANICAMA VELEBITA I NARODNOG LISTA
Frano Bilić
Ankesija Bosne i Hercegovine je politički čin kojim je Austro-Ugarska stekla suverenitet nad Bosnom i Hercegovinom – provincijom koja je bila pod okupacijom Austro-Ugarske Monarhije još od Berlinskog kongresa iz 1878. godine. Naime, kongres je dao Austro-Ugarskoj pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu s ciljem uspostavljanja reda u provinciji koja je bila teško pogođena ratom. Iako je Austro-Ugarska zagospodarila nad provincijom, ona je i dalje ostala pod osmanskim suverenitetom. To se...
ANTIČKI SPOLIJI NA KUĆI DON FRANE BULIĆA U SOLINSKOM TUSCULUMU
ANTIČKI SPOLIJI NA KUĆI DON FRANE BULIĆA U SOLINSKOM TUSCULUMU
Damjana Barišić
Don Frane Bulić izgradio je 1898. godine kuću Tusculum namijenjenu za potrebe istraživačkih ekipa u Saloni i pohranu eskponata. U vanjski zidni plašt Tusculuma ugradio je brojne spolije što je bilo uobičajeno u to vrijeme. U ovom radu izdvojena su 64 antička spolija od kojih je većina po prvi puta evidentirana u katalogu koji je dio ovoga rada. Uz katalogizaciju spomenika, u radu je razmotrena njihova tipologija, analizirane su stilske i ikonografske značajke te okvirna datacija...
ARHITEKT FRIEDRICH SCHMIDT I KATEDRALA U ĐAKOVU
ARHITEKT FRIEDRICH SCHMIDT I KATEDRALA U ĐAKOVU
Monika Gusić
Završni rad bavi se intervencijama arhitekta historicizma Friedricha Schmidta na neoromaničkoj katedralnoj crkvi u Đakovu, čija gradnja je započela 1866. na inicijativu biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Romanika, iako prevladavajući, nije jedini zastupljeni umjetnički stil izgradnje, jer katedrala sjedinjuje i neogotičke i neobizantske elemente. Nakon smrti Karla Rӧsnera, 1870. Schmidt je preuzeo ulogu glavnog arhitekta te na istoj ostao do 1882. kada je katedrala posvećena. U tom...
ARHITEKTURA DUBROVAČKE KATEDRALE
ARHITEKTURA DUBROVAČKE KATEDRALE
Vana Jurković
Katedrala u Dubrovniku arhitektonski je zanimljiva građevina zbog različitih povijesnih slojeva izgradnje. Svoje početke izgradnje vuče još iz bizantskog doba kada je to bila mala trobrodna bazilika. Ostatci građevine nisu u potpunosti sačuvani te se i dalje vrše istraživanja na bazilici. Romanička katedrala gradi se na temeljima bizantske bazilike. Međutim, romanička katedrala nije izdržala potres iz 1667. godine kada je u potpunosti razrušena. Na njenom mjestu gradi se nova...
ARHITEKTURA GRADA HVARA U RAZDOBLJU OD XV. DO XVIII. STOLJEĆA
ARHITEKTURA GRADA HVARA U RAZDOBLJU OD XV. DO XVIII. STOLJEĆA
Josipa Anić-Matić
Tema je ovoga rada „Arhitektura grada Hvara u razdoblju od XV. do XVII. stoljeća“. U radu se uzima u obzir širi povijesni i umjetnički kontekst grada Hvara. Isti započinje analizom javnih zgrada i objekata značajnih za gradsku arhitekturu i urbanizam (Tvrđava Fortica − Kaštel Fortica, Arsenal i Fontik, Mandrać, Gradska lođa sa satom, Pjaca i zdenci) koje slijede građevine važne za sakralnu arhitekturu (Katedrala, Sv. Stjepan na Marinkovcu, Dominikanska crkva i samostan sv....
ARHITEKTURA SAKRALNIH GRAĐEVINA SPLITA IZGRAĐENIH OD 1990. GODINE DO DANAS
ARHITEKTURA SAKRALNIH GRAĐEVINA SPLITA IZGRAĐENIH OD 1990. GODINE DO DANAS
Gabrijela Matić
Diplomski rad donosi kronološki popisane sakralne objekte izgrađene na području Splita od 1990. godine do danas. Svakoj crkvi pridružen je tlocrt i slika pročelja. Proučavajući dvanaest projekata novih crkava iznose se imena arhitekata pojedinih crkava i uvjeti i vrste natječaja koji su za iste provedeni. Obrađuje povijesne okolnosti njihovog nastanka, faze izgradnje i specifičnost prostora u kojem se nalaze. Donosi podatke ne samo o crkvi, nego i o kompletnom pastoralnom centru...
ART RADIONICA LAZARETI (ARL): INOVATIVNE PRAKSE UMJETNIČKOG DJELOVANJA
ART RADIONICA LAZARETI (ARL): INOVATIVNE PRAKSE UMJETNIČKOG DJELOVANJA
Marina Asturić
Predratno ozračje u Hrvatskoj iznjedrilo je mnoge oblike borbe u javnim i kulturnim sferama života koja nije zaobišla ni krajnji jug Hrvatske, poznat po njegovanju povijesnih i tradicionalnih vrijednosti. Raskid s konvencionalnim prikazom stvarnosti početak je novog doba razvitka dubrovačke suvremene scene, utjelovljene u djelu inicijative Art radionice Lazareti. Ovaj rad prikazuje kronološku dinamiku radionice kroz godine, od samog osnivanja i elaboriranja njene suvremene funkcije,...

Pages