Pages

Adaptacija i dramatizacija djela Vesne Parun
Adaptacija i dramatizacija djela Vesne Parun
Dorotea Špinjača
Tema ovog završnoga rada jest adaptacija i dramatizacija djela Vesne Parun s osobitim naglaskom na poeziji za djecu. Vesna Parun je jedna od najpoznatijih autorica suvremene hrvatske književnosti. Iako je poezija njena prava ljubav, već poslije druge knjige pjesama počela je pisati prozu i drame. Objavljeno joj je preko 60 knjiga poezije i proze i uprizorena su četiri njezina dramska djela, a njena zbirka „Zore i vihor“ (1947.) po mnogo čemu označava važan datum u razvojnom...
Adaptacija i dramatizacija hrvatskih tradicijskih basni
Adaptacija i dramatizacija hrvatskih tradicijskih basni
Petra Glavinić
U ovom se radu govori o adaptaciji i dramatizaciji hrvatske tradicijske basne te se razmatra utjecaj kulturne baštine, kroz rad s lutkom, na cjelokupan razvoj djeteta. U teorijskom dijelu upoznajemo se s lutkom, njezinom poviješću, razvojem lutkarstva, basnom te samom adaptacijom i dramatizacijom teksta. Nakon toga slijedi praktični dio u kojem su objedinjeni basna i lutkarstvo putem adaptacije i dramatizacije hrvatske tradicijske basne „Pčela i golub“ te izvedba predstave. Svrha...
Aesop's Fables: A Means of Understanding the Human Nature
Aesop's Fables: A Means of Understanding the Human Nature
Tea Jerković
U ovom diplomskom radu reći ću nešto o Ezopu i njegovim basnama. Naglasit ću razliku između parabole, bajke i basne. Također ću se osvrnuti na uloge životinja u basnama koje, preuzimajući osobine ljudi ukazuju na određene mane ili vrline. Na nekoliko primjera karakterizacije likova iz Ezopovih basni uočit ćemo kako Ezop reflektira i prikazuje ljudske osobine kroz životinje. Basne su oduvijek bile bliske kako dječjem tako i odraslom uzrastu. Pisane su da bi djelovale odgojno na...
Afektivni razvoj djeteta u različitim pedagoškim koncepcijama
Afektivni razvoj djeteta u različitim pedagoškim koncepcijama
Paula Brnada
Glavni je cilj ovog rada bio prikazati važnosti i mogućnosti razvoja afektivne domene ličnosti djeteta u odgojno-obrazovnom kontekstu, ne zaobilazeći kognitivnu i psihomotoričku sferu s kojima je neupitno povezana. Afektivni razvoj djeteta u ovom radu analizira se kroz konstrukte emocija i emocionalne inteligencije, vrijednosti, stavova i interesa te su analizirani i čimbenici koji utječu na afektivni razvoj. Poseban naglasak je stavljen na razvijanje afektivne domene u nekim...
Agresivno ponašanje kod djece rane i predškolske dobi
Agresivno ponašanje kod djece rane i predškolske dobi
Maja Fiamengo
U ovom je radu naglasak na agresivnom ponašanju kod djece rane i predškolske dobi. Objašnjene su definicije i podjele agresivnog ponašanja, kao i dvije osnovne teorije za nastanak agresivnosti, biološka i okolinska. Glavni čimbenici biološke teorije su: geni, hormoni, temperament, dob, spol i amigdala u mozgu. Glavni čimbenici okolinske teorije su: utjecaj obitelji, utjecaj medija i učenje po modelu. Navedene su osnovne značajke agresivnog ponašanja kod predškolske djece i...
Agresivnost kod predškolske djece
Agresivnost kod predškolske djece
Helena Bulić
Agresivnost u ponašanju odavno je poznata pojava. Nju su istraživali, proučavali i o njoj donosili zaključke mnogi znanstvenici i stručnjaci različitih profila koji su, tumačeći pojavu agresivnosti s različitih motrišta, produbili i proširili naše spoznaje o tom vidu čovjekova ponašanja. Među brojnim teorijskima tumačenjima agresivnosti osobito se pak ističu teorije koje podržavaju biološki, psihološki i socijalni pristup. Agresivnost nije jednoznačna. Ovo se...
Akademska motivacija i neki aspekti samopoimanja budućih učitelja
Akademska motivacija i neki aspekti samopoimanja budućih učitelja
Petra Tomić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati neke aspekte akademske motivacije kod studenata Učiteljskog studija i dvopredmetnog nastavničkog studija na Filozofskom fakultetu u Splitu te procjenu socio-emocionalne kompetencije i kompetencije (samo)vrednovanja koje su važne za budući rad u razrednom okruženju. Istraživanje je provedeno na uzorku od 141 studenta koji su podijeljeni u dvije skupine s obzirom na razinu studija, preddiplomski (N=66) i diplomski (N=75). Mjerni instrument koji se...
Aleksandar Marks - Zagrebačka škola animiranog filma
Aleksandar Marks - Zagrebačka škola animiranog filma
Ana Šarić
Tema ovog završnog rada je Aleksandar Marks- Zagrebačka škola animiranog filma. Crtani film je oblik filmske umjetnosti. Spada u skupinu animiranih filmova. Crtani film još se naziva osma umjetnost. Povijest nastanka animiranog filma seže u daleke 20-te godine kada je dvanaestogodišnji dječak, umjetničkog imena Walt Disney, krenuo u ostvarivanje svog sna. Proslavio se brojnim animiranim filmovima koji su mu donijeli svjetsku slavu. Filmska animacija u Hrvatskoj ima dugu povijest....
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Josipa Ursić
Postojanje komplementarnih terapija nije nešto novo, ali porast popularnosti i statusa komplementarnih pristupa jest. U većini zemalja u kojoj postoje podaci o korištenju alternativne medicine, nema sumnje da je KAM postaje svepristuna forma zdravstvene njege. U ovom se radu KAM-u pristupilo iz perspektive sociologije zdravlja i bolesti u kojem je alternativna medicina aktualno istraživačko pitanje, smještajući je pritom u kontekst postmodernizma. Glavni cilj ovog rada bio pružiti...
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Alternativna medicina kao suvremeni društveni fenomen: sociološki pristup
Josipa Ursić
Postojanje komplementarnih terapija nije nešto novo, ali porast popularnosti i statusa komplementarnih pristupa jest. U većini zemalja u kojoj postoje podaci o korištenju alternativne medicine, nema sumnje da je KAM postaje svepristuna forma zdravstvene njege. U ovom se radu KAM-u pristupilo iz perspektive sociologije zdravlja i bolesti u kojem je alternativna medicina aktualno istraživačko pitanje, smještajući je pritom u kontekst postmodernizma. Glavni cilj ovog rada bio pružiti...
Alternativni oblici religioznosti i studenti Sveučilišta u Splitu
Alternativni oblici religioznosti i studenti Sveučilišta u Splitu
Ante Kljenak
Predmet ovog istraživanja bili su alternativni oblici religioznosti, odnosno stavovi studenata spram istih, njihov interes i eventualna praksa. U sklopu teorijskog dijela pojašnjeni su pojmovi religije i religioznosti, a zatim neki od bitnih procesa u kojima je religija glavni akter. Također, prikazane su glavne sociološke teorije o religiji, put nastajanja nove religije, 'nove' religijske svijesti, te konačno, objašnjenje alternativne religioznosti i njenih oblika (praznovjerje i...
Alternativno obrazovanje: primjer Waldorfske škole u Rijeci
Alternativno obrazovanje: primjer Waldorfske škole u Rijeci
Iva Ljubičić
Alternativne metode prenošenja znanja te stjecanja poželjnih vještina u kontekstu obrazovanja pojedinca, postepeno postaju aktualna tema u čitavom svijetu. S jedne strane, besplatno tradicionalno školovanje vjerojatno će ostati na snazi još dugi niz godina, dok se s druge, otvaraju brojne alternativne ustanove koje podrazumijevaju inovativne i originalne mehanizme odgoja i obrazovanja. Stoga su u ovom radu prikazane relevantne karakteristike alternativnog obrazovanja na primjeru...

Pages