Pages

"Tra norma e uso:la presenza del congiuntivo nei quotidiani italiani"
"Tra norma e uso:la presenza del congiuntivo nei quotidiani italiani"
Paula Jakus
Cilj ovog rada je analizirati učestalost konjuktiva u talijanskim dnevnim novinama pozivajući se na gramatička pravila koja zahtjevaju korištenje konjuktiva. Kako bi se postigao ovaj cilj, koristile su se 4 gramatike talijanskog jezika. Također, analizirano je 10 brojeva talijanskih dnevnih novina te je iz njih izdvojeno 200 rečenica koje sadrže 200 konjuktiva uzetih u razmatranje. U teorijskom dijelu rada definiran je standardni talijanski jezik spram govornog talijanskog jezika te...
"UMJETNIČKI RAZVOJ U SPLITU U MEĐURATNOM RAZDOBLJU"
"UMJETNIČKI RAZVOJ U SPLITU U MEĐURATNOM RAZDOBLJU"
Tamara Mijatović
Rad se bavi umjetničkim razvojem u Splitu u međuratnom razdoblju i stoga obuhvaća period od kraja Prvog svjetskog rata do početka Drugog svjetskog rata s nekim iznimkama koje su se dogodile u prijeratno doba koje su važne za razumijevanje kasnijih razvoja i pojava. Prije govora o tome kako je došlo do razvoja umjetnosti, daje se uvid o stanju u Splitu i o političkim prilikama tog doba. Nakon toga slijedi razvoj umjetnosti, u što spada spomen splitskog načelnika Ive Tartaglie,...
"VOKATIV U HRVATSKOJ GRAMATIKOLOGIJI"
"VOKATIV U HRVATSKOJ GRAMATIKOLOGIJI"
Petra Božanić
Diplomski je rad koncipiran objedinjavanjem tradicionalnoga formalnog gramatičkog pristupa i suvremene funkcionalne semantičko-pragmatičke koncepcije padežne paradigme. Cilj je rada analizom sadržaja odabranoga korpusa gramatika, metodom eksplikativne analize za tumačenje uočenih zapisa i metodom deskriptivne analize vokativa u hrvatskoj gramatikologiji s kontrastivnim pristupom rekonstruirati položaj vokativa u hrvatskoj gramatikologiji od 17. do početka 21. stoljeća....
"Vole li djeca matematiku?"
"Vole li djeca matematiku?"
Lolita Stanić
Matematika je sastavni dio modernog života i ima vrlo važnu ulogu u životu pojedinca i društva. Jedan od glavnih razloga učenja matematike je kritičko mišljenje te samostalno rješavanje problema. Pomoću matematike pronalazimo rješenja za mnoge druge probleme koji nisu vezani samo za matematiku. Usprkos njenoj važnosti Matematika je nažalost na glasu kao težak predmet koji se teško uči i razumije. Ona ima funkcionalnu, estetičnu i logičnu vrijednost, ali ponekad pod utjecajem...
"WAR ON TERROR AND ITS IMPACT ON AMERICAN SOCIETY"
"WAR ON TERROR AND ITS IMPACT ON AMERICAN SOCIETY"
Martina Vukušić
September 11, 2001 attacks are a crucial event that shaped the contemporary American reality. The attacks left a deep emotional scar and altered to a great extent the socio-political image of the United States of America. The American leadership did not wait for too long to provide an answer; Bush's doctrine of not giving in to terrorism was unified in a series od regulations and military operations called the War on terror. The War on terror has generated laws that decreased the...
"Za križen": etnografija procesije na otoku Hvaru
"Za križen": etnografija procesije na otoku Hvaru
Teuta Stipišić
Ovaj rad kroz etnografski pristup prikazuje višestoljetni religijsko-obredni čin i tradiciju procesije Za križen na otoku Hvaru. Podaci prikupljeni putem metoda polustrukturiranog intervjua i promatranja sa sudjelovanjem, analizirani su na način kako bi prikazali religiozni aspekt, te ulogu i značenje procesije za stanovnike otoka Hvara, te ujedno sadržaj i oblik same procesije. Ova studija pobliže opisuje načine organizacije same procesije, iskustva koja imaju akteri procesije, te...
#Instabuy: sociološko istraživanje utjecaja Instagrama na preferencije mladih
#Instabuy: sociološko istraživanje utjecaja Instagrama na preferencije mladih
Lidija Grubišić
Unatoč popularnosti Instagrama, do danas se malo istraživanja usredotočilo na ovu društvenu mrežu, pa sam ovim istraživanjem nastojala doprinijeti razumijevanju ove društvene mreže, influencera i kako oni utječu na ljude koji se na njoj nalaze, barem u Splitu. U istraživanju je sudjelovalo 380 (N=380) punoljetnih mladih Splićana s ciljem ispitivanja njihove aktivnosti na Instagramu (koliko učestalo koriste Instagram i koje profile najviše prate) i utjecaja influencera na...
(SAMO) VREDNOVANJE U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU IZ PERSPEKTIVE SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA
(SAMO) VREDNOVANJE U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU IZ PERSPEKTIVE SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA
Ana Tadin Kekez
Glavni cilj ovoga istraživanja bio je kvalitativnom metodologijom uz primjenu polustrukturiranog intervjua ispitati kako sveučilišni nastavnici iz društvenih i humanističkih znanosti interpretiraju neke elemente koncepta vrednovanja i samovrednovanja u visokoškolskoj nastavi. Drugim riječima, u radu su se analizirali uloga, svrha i elementi vrednovanja i samovrednovanja u visokoškolskom obrazovanju iz perspektive sveučilišnih nastavnika, stavovi sveučilišnih nastavnika o...
(TRANS )FORMACIJA JEZIČNOG IDENTITETA POTOMAKA DALMATINACA NA NOVOM ZELANDU
(TRANS )FORMACIJA JEZIČNOG IDENTITETA POTOMAKA DALMATINACA NA NOVOM ZELANDU
Nela Bjedov
U radu se istražuje razina i domene (o)čuvanosti predačkoga jezika u zajednici dalmatinskih potomaka na Novome Zelandu. Jezik je predaka koji se promatra u radu dalmatinski govor (DG) odnosno oni govori s područja srednje i južne Dalmacije koje su prve generacije iseljenika ponijele sa sobom s prostora iseljavanja. Podatci analizirani u ovom radu prikupljeni su upotrebom strukturiranoga upitnika i narativnoga intervjua. U istraživanju je sudjelovalo petnaest (15) ispitanika. Hipoteze...
1. GARDIJSKA BRIGADA HRVATSKE VOJSKE-TIGROVI
1. GARDIJSKA BRIGADA HRVATSKE VOJSKE-TIGROVI
Ivana Ivić
Nakon što je Sabor RH 18. travnja 1991. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Republike Hrvatske, počelo je stvaranje Zbora narodne garde (ZNG) iz kojeg je 15. svibnja 1991. godine stvorena Prva gardijska brigada, javnosti poznatija po nadimku Tigrovi. Kao dan njihova ustroja radije se obilježava 5. studenoga kada je u Rakitju započeo ustroj policijske jedinice za specijalne zadatke iz koje je i nastala kasnija Brigada. Prve zadaće Tigrova tada su bile...
17. i 18. STOLJEĆE U DRNIŠU
17. i 18. STOLJEĆE U DRNIŠU
Ivana Bošnjak
Tema završnog rada jest 17. i 18. stoljeće u Drnišu. U prvom dijelu rada predstavit će se izvori koji su poslužili u pisanju, zatim izdvojiti najbitnije opće informacije o Drnišu te dati uvid u njegovu povijest koja će objasniti zašto crkve u Drnišu i njegovoj okolici nemaju bogate barokne forme poput onih, primjerice, u Italiji. U nastavku će se obraditi pet crkava drniškog kraja koje su nastale u 17. i 18. stoljeću, a to su: crkva sv. Ante (Drniš, 16.-18. st.), crkva sv. Roka...
A CONTRASTIVE ANALYSIS OF LOVE METAPHORS IN ENGLISH AND CROATIAN
A CONTRASTIVE ANALYSIS OF LOVE METAPHORS IN ENGLISH AND CROATIAN
Hana Rendić
Cilj ovog rada je usporediti način na koji se konceptualne metafore LJUBAV JE PUTOVANJE i LJUBAV JE RAT manifestiraju u engleskom i hrvatskom. Rad započinje objašnjavanjem konceptualne metafore i teorije konceptualne metafore te potom slijedi kontrastivna analiza metafora LJUBAVI u engleskom i hrvatskom. Navedeni su skup preslikavanja za svaku konceptualnu metaforu i primjeri koji sadrže metaforičke jezične izraze za svako preslikavanje. Uspoređeni su metaforički jezični izrazi...

Pages