Pages

(SAMO) VREDNOVANJE U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU IZ PERSPEKTIVE SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA
(SAMO) VREDNOVANJE U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU IZ PERSPEKTIVE SVEUČILIŠNIH NASTAVNIKA
Ana Tadin Kekez
Glavni cilj ovoga istraživanja bio je kvalitativnom metodologijom uz primjenu polustrukturiranog intervjua ispitati kako sveučilišni nastavnici iz društvenih i humanističkih znanosti interpretiraju neke elemente koncepta vrednovanja i samovrednovanja u visokoškolskoj nastavi. Drugim riječima, u radu su se analizirali uloga, svrha i elementi vrednovanja i samovrednovanja u visokoškolskom obrazovanju iz perspektive sveučilišnih nastavnika, stavovi sveučilišnih nastavnika o...
(TRANS )FORMACIJA JEZIČNOG IDENTITETA POTOMAKA DALMATINACA NA NOVOM ZELANDU
(TRANS )FORMACIJA JEZIČNOG IDENTITETA POTOMAKA DALMATINACA NA NOVOM ZELANDU
Nela Bjedov
U radu se istražuje razina i domene (o)čuvanosti predačkoga jezika u zajednici dalmatinskih potomaka na Novome Zelandu. Jezik je predaka koji se promatra u radu dalmatinski govor (DG) odnosno oni govori s područja srednje i južne Dalmacije koje su prve generacije iseljenika ponijele sa sobom s prostora iseljavanja. Podatci analizirani u ovom radu prikupljeni su upotrebom strukturiranoga upitnika i narativnoga intervjua. U istraživanju je sudjelovalo petnaest (15) ispitanika. Hipoteze...
17. i 18. STOLJEĆE U DRNIŠU
17. i 18. STOLJEĆE U DRNIŠU
Ivana Bošnjak
Tema završnog rada jest 17. i 18. stoljeće u Drnišu. U prvom dijelu rada predstavit će se izvori koji su poslužili u pisanju, zatim izdvojiti najbitnije opće informacije o Drnišu te dati uvid u njegovu povijest koja će objasniti zašto crkve u Drnišu i njegovoj okolici nemaju bogate barokne forme poput onih, primjerice, u Italiji. U nastavku će se obraditi pet crkava drniškog kraja koje su nastale u 17. i 18. stoljeću, a to su: crkva sv. Ante (Drniš, 16.-18. st.), crkva sv. Roka...
A feminist reading of Virginia Woolf's Mrs Dalloway and To the lighthouse
A feminist reading of Virginia Woolf's Mrs Dalloway and To the lighthouse
Sara Kopeczky
Cilj ovog rada je pokazati da se romani Mrs Dalloway i To the Lighthouse Virginije Woolf mogu analizirati kroz feminističku perspektivu. Uporište za nju pronalazim u eseju A Room of One’s Own Virginije Woolf te u djelu Simone de Beauvoir, The Second Sex. Najprije istražujem odnos između ženskih likova V. Woolf i društva te postavljam tezu da su njezini ženski likovi uglavnom konformisti (iznimke su Elizabeth Dalloway i Lily Briscoe). Zatim analiziram odnos između muških likova i...
AESTHETICS OF THE UNDERWORLD
AESTHETICS OF THE UNDERWORLD
Branka Granić
Koncept podzemlja ima kompleksnu povijest, proizvodeći različite poglede na život i smrt, zlo i spasenje, zločin i kaznu. Gotovo svaka kultura i religija na svijetu opisuje postojanje nekog vrsta podzemlja ili pakla, s toga pisci, pjesnici, filmski redatelji i umjetnici svih vrsta koristili su slike podzemlja i različite analogije i metafore o podzemlju i paklu kako bi, u suštini, izrazili naš unutarnji svijet. U radovima Arthura Machena, H.P. Lovecrafta i Thomasa Ligottija,...
AKADEMSKO ODUGOVLAČENJE KOD HRVATSKIH STUDENATA
AKADEMSKO ODUGOVLAČENJE KOD HRVATSKIH STUDENATA
Ivana Roguljić
Glavni cilj istraživanja bio je ispitati učestalost, karakteristike i razloge akademskog odugovlačenja kod hrvatskih studenata. U istraživanju je sudjelovalo 418 studenata hrvatskih sveučilišta koji su ispitani anketnim upitnikom postavljenim na Internetu. Upitnik se sastoji od demografskih podataka, Ljestvice za procjenjivanje stupnja odlaganja obveza kod studenata i Kratke verzije Upitnika ispitne anksioznosti. Rezultati su pokazali da hrvatski studenti u velikoj mjeri odugovlače s...
AKEDA
AKEDA
Marija Markotić
Tema ovog diplomskog rada je filozofsko promišljanje pojma Akede s oslanjanjem na religiozna promišljanja istog. U prvom poglavlju se obrađuje religijski aspekt Akede; tri monoteističke religije koje su nastale iz Biblije donose njihove slične, ali i različite poglede na priču iz Knjige Postanka- „Žrtovanje Izaka“. Drugo poglavlje se odnosi na Kantovo filozofsko promišljanje etičkih normi, izvora moralnosti i ljudskih dužnosti. Za njega je Bog izvor moralnosti, ali je...
AKTIVNA ULOGA ODGAJANIKA KROZ POVIJEST FILOZOFIJE ODGOJA
AKTIVNA ULOGA ODGAJANIKA KROZ POVIJEST FILOZOFIJE ODGOJA
Petar Dulčić
U ovome radu, kroz povijest filozofije odgoja, odnosno kroz filozofe Sokrata, Platona, Aristotela, Rousseaua, Kanta i Deweyea, slijedi se tradicija odgoja koja kao jednu od svojih ključnih komponenti sadrži aktivnu ulogu odgajanika. Pri tom se prezentiraju i otvaraju potencijalne pouke i brojna pitanja za suvremenost. Naglasak je stavljen na posljedice nekritičkog preuzimanja aktivne uloge odgajanika kao imperativa, kao i na bit koja sačinjava istinsku aktivnu ulogu odgajanika, odnosno...
ALBERT CAMUS: MIŠLJENJE I ROMAN
ALBERT CAMUS: MIŠLJENJE I ROMAN
Anđela Mijić
U ovome radu prikazan je odnos filozofije i književnosti, odnosno mišljenja i romana Alberta Camusa. Istraživanje pokazuje da je Camus, koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost 1957., ujedno i filozof. Filozofija apsurda, pobune i sredozemna misao izravno su utjecale na njegove romane. Analiza najpoznatijeg Camusovog romana Stranac pomoću njegova filozofskog objašnjenja Mita o Sizifu pokazuje da je Stranac apsurdan roman čiji je protagonist apsurdni čovjek. Camusov Stranac...
ALTARISTIČKA DJELATNOST NA PROSTORU MLETAČKE DALMACIJE U 17. I 18. STOLJEĆU
ALTARISTIČKA DJELATNOST U SREDNJOJ DALMACIJI KROZ 17. I 18. STOLJEĆE
ALTARISTIČKA DJELATNOST NA PROSTORU MLETAČKE DALMACIJE U 17. I 18. STOLJEĆU ALTARISTIČKA DJELATNOST U SREDNJOJ DALMACIJI KROZ 17. I 18. STOLJEĆE
Ana Vukas
Posljednja dva stoljeća vladavine mletačkog lava Dalmacijom bila su prožeta ratovima, epidemijama i pomicanjem granica. Ovo je posljednje razdoblje u kojem Dalmacija stoji kao bastion Mletačke Republike pred naletima Osmanlija i u kojem u naše krajeve pristižu mnogobrojni umjetnici sa suprotne obale Jadrana. Izmjenjivali su se periodi mira ili ratovanja, a u dalmatinskim svetištima su pod vještim rukama istaknutih altarista, kipara, graditelja te unutar altarističkih radionica...
ALTRULIZAM SREDNJOŠKOLACA U VELIKOJ I MALOJ GRADSKOJ SREDINI
ALTRULIZAM SREDNJOŠKOLACA U VELIKOJ I MALOJ GRADSKOJ SREDINI
Andrea Sušac
Cilj ovog rada bio je ispitati postoji li razlika u sklonosti altruizmu između srednjoškolaca u velikoj i maloj gradskoj sredini. U prvom je dijelu teorijski pojašnjeno prosocijalno ponašanje, njegov razvoj te izvanjski i individualni činitelji koji utječu na ovakvo ponašanje. Nakon teorijskog dijela o prosocijalnom ponašanju, detaljnije je obrađen altruizam, koji je tema ovog rada. Predstavljene su različite teorije razvoja altruizma te psihološki, emocionalni i kognitivni...
AMERIKA ZA WILSONOVA PREDSJEDNIŠTVA NA POČETKU 20. STOLJEĆA
AMERIKA ZA WILSONOVA PREDSJEDNIŠTVA NA POČETKU 20. STOLJEĆA
Anamarija Rapić
Thomas Woodrow Wilson rođen je u Virginiji 1856. godine. Školovao se kod kuće, a potom studirao pravo. Nakon toga upisao se na sveučilište u New Jerseyju, gdje se po završetku studija zaposlio kao profesor, a kasnije napredovao do mjesta predsjednika studija. Nakon 20 godina zaposlenja na tom sveučilištu odlučio se okušati u politici. Prvo je postao član Demokratske stranke i guverner New Jerseyja. Brojnim pozitivnim reformama stekao je naklonost građana i nakon samo dvije godine...

Pages