Pages

"KRITIKA MORALNOG RELATIVIZMA U DUHU KANTOVE DEONTOLOŠKE ETIKE"
"KRITIKA MORALNOG RELATIVIZMA U DUHU KANTOVE DEONTOLOŠKE ETIKE"
Ana Bratić
Rad iznosi probleme teorije moralnog relativizma s ciljem da ukaže na njegovu nekonzistenciju. U pomoć tome iznesena su detaljna znanstvena istraživanja i aktualni problemi. Kritika se oslanja na temelje Kantove etike i njene temeljne pojmove: slobodu, dužnost i moralni zakon. U konačnici zaključujemo kako relativizam ne možemo ignorirati, ali ipak temelj ljudske moralnosti pronalazimo u ljudskoj racionalnosti.
"L´ARTICOLO ITALIANO: LA GENESI E L´USO"
"L´ARTICOLO ITALIANO: LA GENESI E L´USO"
Božena Šalov
Kao jedna od posljedica razvoja romanskih jezika iz latinskog nestali su padeži i nastala je nova vrsta riječi - član. U većini romanskih jezika, uključujući i talijanski, određeni član razvio se od latinske pokazne zamjenice ILLE, dok se neodređeni član razvio iz UNUS, -A, -UM. Partitivni član karakterističan je za suvremeni talijanski jezik. Ipak, podrijetlo talijanskih članova, posebice određenog člana, kompleksnije je i njegove različite forme objašnjavaju se na...
"O RIMSKOJ URBANIZACIJI NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA - PRIMJER SALONE I JADERA"
"O RIMSKOJ URBANIZACIJI NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA - PRIMJER SALONE I JADERA"
Lucija Stolica
Salona i Jader su svojom kompleksnom antičkom pričom pružili idealan primjer arheolozima za proučavanje njihovih razvitaka. Salona je prošla kroz čitav proces urbanizacije od prvotnog naselja Ilira, preko grčke naseobine i trgovačkog emporija do rimskog konventa, kolonije a na kraju i prijestolnice rimske provincije Dalmacije. Dolaskom Grka u 2. st. pr. Kr. i širenjem njihovog utjecaja, ona a i drugi gradovi istočne obale Jadrana počeli su dobivati elemente antičkog urbanizma, a...
"PERFORMANS KAO INSTRUMENT DRUŠTVENE DIJAGNOSTIKE U HRVATSKOJ"
"PERFORMANS KAO INSTRUMENT DRUŠTVENE DIJAGNOSTIKE U HRVATSKOJ"
Ana Žanko
Glavni cilj ovoga rada bilo je pokazati snažnu poveznicu pojave performansa kao izvedbene umjetnosti i političkog konteksta 20. stoljeća. Također, u radu smo ponudili analizu postmodernističkog svijeta globalnog, neoliberalnog kapitalizma i otkrili performans kao imanentni umjetnički pravac društva koje slavi vrijeme, iznenađenje, spektakl, sliku i tijelo. U kontekstu hrvatske umjetnosti pokušali smo predočiti specifičnosti novih umjetničkih praksa koje se javljaju sedamdesetih...
"POLOŽAJ VOKATIVA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA U SEDAMNAESTOM I OSAMNAESTOM STOLJEĆU"
"POLOŽAJ VOKATIVA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA U SEDAMNAESTOM I OSAMNAESTOM STOLJEĆU"
Petra Božanić
Problematika ovoga završnog rada jest položaj vokativa u hrvatskim gramatikama tijekom sedamnaestoga i osamnaestoga stoljeća. Cilj je ovoga rada uočiti obradu vokativa unutar padežnoga sustava hrvatskoga jezika u hrvatskim gramatikama iz sedamnaestoga i osamnaestoga stoljeća te usporediti propisanu normu s realizacijama vokativa u književnim tekstovima dobivši na taj način uvid u položaj vokativa u prošlosti čime možemo otkriti potencijalno relevantne odgovore za njegovu...
"Pandemijska objektivizacija" žena i muškaraca u medijima: Primjena kvantitativne metode
"Pandemijska objektivizacija" žena i muškaraca u medijima: Primjena kvantitativne metode
Klara Stanić
U svijetu gdje svatko ima nešto za prodati ili promovirati, reklame su stvorene kao savršen način za uhvatiti pozornost javnosti i potencijalnih potrošača. Kao takvima, u reklamama se najčešće pojavljuju modeli muških i ženskih tijela kako bi se na što privlačniji način promovirali određeni proizvodi. Kroz objektivizaciju tjelesnog izgleda kao i seksualno objektiviziranje tijela, muškarci i žene u reklamnim sadržajima predstavljaju ideal kojeg je poželjno pratiti....
"Prosvjeta puku, puk k prosvjeti" analiza sadržaja splitskog glasila "Pučki list" iz 1911. godine
"Prosvjeta puku, puk k prosvjeti" analiza sadržaja splitskog glasila "Pučki list" iz 1911. godine
Jakov Bajić
Ovaj diplomski rad bavi se analizom splitskih novina ''Pučki list'' iz 1911. kroz ideju prosvjete puka. U radu se najprije određuje povijesni kontekst kroz razmatranje problema pismenosti, stanja školstva i političke borbe za korištenje i učenje hrvatskog jezika. Pregledom prethodnog djelovanja ''Pučkog lista'' određuju se glavne teme i ciljevi pisanja novina, a kroz teorijsku raspravu o pučkoj književnosti te pisanju za puk, razrađuju se osnovne smjernice prosvjetnog djelovanja...
"Quo Vadis": traduzione filmica e commento linguistico
"Quo Vadis": traduzione filmica e commento linguistico
Paula Jakus
In questa tesi viene rappresentata la mia traduzione dall’italiano al croato del film “Quo vado?”, vengono fornite informazioni sul film e vengono esposte le problematiche traduttive riscontrate. Allo scopo di ottenere informazioni sulla pellicola e sulle metodologie traduttive da adottare, vengono consultati degli appositi siti internet, nonché delle opere sul sottotitolaggio. Nella parte introduttiva vengono offerte informazioni sulla vita e e sulla carriera del registra (Gennaro...
"Splitsko stanje uma"
"Splitsko stanje uma"
Ante Mikšić
Životni stil je kompleksan sociološki pojam. Sastoji se obrasca provođenja slobodnog vremena, obrasca kulturne potrošnje te vrijednosti, odnosno interesi pojedinca. Životni stil mladih u Hrvatskoj podrazumijeva primarno hedonističke elemente – zabavu, razonodu, odmor te socijalizaciju s prijateljima. Područja s posljedicama za šire društvo i društveno korisne aktivnosti nemaju mjesto u slobodnom vremenu i interesima mladih. Anketno istraživanje provedeno je u periodu od...
"Sve je lako kad si mlad": sociološko istraživanje odnosa prema zdravlju studenata i studentica na Sveučilištu u Splitu
"Sve je lako kad si mlad": sociološko istraživanje odnosa prema zdravlju studenata i studentica na Sveučilištu u Splitu
Maja Propadalo
Teško je točno odrediti zdravlje. Mnogi ga poistovjećuju s odsustvom bolesti, međutim u postmodernoj se naglašava individua i upravo je pojedinac taj koji može do određene mjere utjecati na svoje zdravlje. Zdravlje utječe na kvalitetu života, promovirajući ga i zdravijim življenjem možemo produžiti svoj životni vijek. Istraživanje je provedeno u rujnu 2020. godine putem online ankete. Istraživanjem se ispitao odnos studenata i studentica Sveučilišta u Splitu prema zdravlju....
"THE LION KING" A CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE SUBTITLES AND DUBBING VERSION OF CROATIAN TRANSLATION
"THE LION KING" A CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE SUBTITLES AND DUBBING VERSION OF CROATIAN TRANSLATION
Ivana Tabain
This master’s thesis provides a contrastive analysis of subtitles and the dubbed version of one of the most successful animated movies, The Lion King (1994). The emphasis was on detecting differences and similarities between two versions of Croatian translation – subtitled and dubbed version – with the use of contrastive analysis and establishing which translation procedures are mostly used in the process of translation for each version. The thesis consists of a theoretical part in...
"Temeljeno na istinitom događaju" - istraživanje filmskih preferencija mladih u Splitu
"Temeljeno na istinitom događaju" - istraživanje filmskih preferencija mladih u Splitu
Željana Certa
Filmske preferencije interesantan su sociološki fenomen jer ukazuju na određen vid kulturne potrošnje, a koja je pokazatelj životnog stila. Životni se stilovi u hrvatske mladeži uglavnom formiraju putem hedonističkih vrijednosti – mladi ponajprije vrednuju razonodu i dokolicu, dok su kulturne aktivnosti u drugom planu. Film kao područje i zabave i umjetnosti bitan je pokazatelj životnih stilova mladih, njihovih vrijednosnih orijentacija i ponašanja u slobodnom vremenu. Anketno...

Pages