Pages

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF LOVE METAPHORS IN ENGLISH AND CROATIAN
A CONTRASTIVE ANALYSIS OF LOVE METAPHORS IN ENGLISH AND CROATIAN
Hana Rendić
Cilj ovog rada je usporediti način na koji se konceptualne metafore LJUBAV JE PUTOVANJE i LJUBAV JE RAT manifestiraju u engleskom i hrvatskom. Rad započinje objašnjavanjem konceptualne metafore i teorije konceptualne metafore te potom slijedi kontrastivna analiza metafora LJUBAVI u engleskom i hrvatskom. Navedeni su skup preslikavanja za svaku konceptualnu metaforu i primjeri koji sadrže metaforičke jezične izraze za svako preslikavanje. Uspoređeni su metaforički jezični izrazi...
A feminist reading of Virginia Woolf's Mrs Dalloway and To the lighthouse
A feminist reading of Virginia Woolf's Mrs Dalloway and To the lighthouse
Sara Kopeczky
Cilj ovog rada je pokazati da se romani Mrs Dalloway i To the Lighthouse Virginije Woolf mogu analizirati kroz feminističku perspektivu. Uporište za nju pronalazim u eseju A Room of One’s Own Virginije Woolf te u djelu Simone de Beauvoir, The Second Sex. Najprije istražujem odnos između ženskih likova V. Woolf i društva te postavljam tezu da su njezini ženski likovi uglavnom konformisti (iznimke su Elizabeth Dalloway i Lily Briscoe). Zatim analiziram odnos između muških likova i...
ACCULTURATION AND LANGUAGE BARRIERS FOR NEWCOMERS IN CANADA
ACCULTURATION AND LANGUAGE BARRIERS FOR NEWCOMERS IN CANADA
Anica Vojković
This qualitative research study aimed to describe how newcomers acculturated to the Canadian culture and which language barriers they experienced during their acculturation process. The interview was conducted with 13 participants who were newcomers to Canada. Berry et al.’s (1987) four-type acculturation model consisting of ‘integration’, ‘assimilation’, ‘separation’, and ‘marginalization’ as acculturation categories was used to analyze and describe participants’...
ACHIEVING OF VERBAL HUMOR IN THE SITCOM "THE NANNY"
ACHIEVING OF VERBAL HUMOR IN THE SITCOM "THE NANNY"
Petra Radošević
This thesis analyses verbal humour in the sitcom The Nanny. It focuses on the use of Yiddish words and social stratification. The purpose of the thesis is to show that humour facilitates discussing topics such as ethnicity, class, and religion. Yiddish words in humorous situations were analysed to show how they bring closer two families of different religions and ethnicities. Furthermore, humorous situations between the upper class and working-class characters were analysed to show how...
AESTHETICS OF THE UNDERWORLD
AESTHETICS OF THE UNDERWORLD
Branka Granić
Koncept podzemlja ima kompleksnu povijest, proizvodeći različite poglede na život i smrt, zlo i spasenje, zločin i kaznu. Gotovo svaka kultura i religija na svijetu opisuje postojanje nekog vrsta podzemlja ili pakla, s toga pisci, pjesnici, filmski redatelji i umjetnici svih vrsta koristili su slike podzemlja i različite analogije i metafore o podzemlju i paklu kako bi, u suštini, izrazili naš unutarnji svijet. U radovima Arthura Machena, H.P. Lovecrafta i Thomasa Ligottija,...
AFIRMACIJA ŽENSKOG GLASA: ZAGORKA I TRIVIJALNI ŽANR
AFIRMACIJA ŽENSKOG GLASA: ZAGORKA I TRIVIJALNI ŽANR
Ana Komar Mihovilović
Cilj je diplomskog rada naslovljenog Afirmacija ženskog glasa: Zagorka i trivijalni žanr prikazati vapaj ženskih glasova u njezinim djelima, krik koji je inspiriran Zagorkinim vlastitim događajima. Sintezom povijesnog i ljubavnog romana stvorena su djela koja je publika prihvatila, a Marija Jurić Zagorka prepoznata je kao vrsni fenomen u okviru trivijalne književnosti. Junakinje njezinih romana nisu samo lijepe princeze koje čekaju svog princa, one su heroine koje se bore za svoja...
AKADEMSKO ODUGOVLAČENJE KOD HRVATSKIH STUDENATA
AKADEMSKO ODUGOVLAČENJE KOD HRVATSKIH STUDENATA
Ivana Roguljić
Glavni cilj istraživanja bio je ispitati učestalost, karakteristike i razloge akademskog odugovlačenja kod hrvatskih studenata. U istraživanju je sudjelovalo 418 studenata hrvatskih sveučilišta koji su ispitani anketnim upitnikom postavljenim na Internetu. Upitnik se sastoji od demografskih podataka, Ljestvice za procjenjivanje stupnja odlaganja obveza kod studenata i Kratke verzije Upitnika ispitne anksioznosti. Rezultati su pokazali da hrvatski studenti u velikoj mjeri odugovlače s...
AKCIJSKA ISTRAŽIVANJA U RANOM I PREDŠKOLSKOM
 ODGOJU I OBRAZOVANJU
AKCIJSKA ISTRAŽIVANJA U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
Marina Barišić
Akcijska istraživanja ističu se po tome što uključivanjem praktičara u istraživanja izravno povezuju teoriju i praksu. Današnja pedagoška praksa pred odgajatelja stavlja mnogo izazova te zahtijeva stalan rad i shvaćanje sebe kao reflektivnog praktičara - osobe koja istražuje svoje postupke, razmišlja o njima i koristi znanstvene istraživačke tehnike u svrhu vlastitog unaprjeđenja. Osim što su upoznati s problemima u praksi odgajatelji trebaju biti upoznati s teorijskim...
AKEDA
AKEDA
Marija Markotić
Tema ovog diplomskog rada je filozofsko promišljanje pojma Akede s oslanjanjem na religiozna promišljanja istog. U prvom poglavlju se obrađuje religijski aspekt Akede; tri monoteističke religije koje su nastale iz Biblije donose njihove slične, ali i različite poglede na priču iz Knjige Postanka- „Žrtovanje Izaka“. Drugo poglavlje se odnosi na Kantovo filozofsko promišljanje etičkih normi, izvora moralnosti i ljudskih dužnosti. Za njega je Bog izvor moralnosti, ali je...
AKTIVIZAM U DJETINJSTVU - NOVI POGLED NA DIJETE I DJETINJSTVO
AKTIVIZAM U DJETINJSTVU - NOVI POGLED NA DIJETE I DJETINJSTVO
Andrijana Romić
Slika djeteta i djetinjstva različita je u svakoj kulturi i podložna je društvenim promjenama. Razvoj modernog društva koje se temelji na individualnosti, autonomiji i ljudskim pravima utjecao je na stvaranje moderne slike djeteta i djetinjstva koja djetetu pruža priliku i pravo na izražavanje i sudjelovanje, ostavljajući tradicionalnu sliku pasivnog i nerazvijenog djeteta po strani. Moderna percepcija djeteta i njegovih prava stvorila je proturječnosti koje udaljavaju praksu od...
AKTIVNA ULOGA ODGAJANIKA KROZ POVIJEST FILOZOFIJE ODGOJA
AKTIVNA ULOGA ODGAJANIKA KROZ POVIJEST FILOZOFIJE ODGOJA
Petar Dulčić
U ovome radu, kroz povijest filozofije odgoja, odnosno kroz filozofe Sokrata, Platona, Aristotela, Rousseaua, Kanta i Deweyea, slijedi se tradicija odgoja koja kao jednu od svojih ključnih komponenti sadrži aktivnu ulogu odgajanika. Pri tom se prezentiraju i otvaraju potencijalne pouke i brojna pitanja za suvremenost. Naglasak je stavljen na posljedice nekritičkog preuzimanja aktivne uloge odgajanika kao imperativa, kao i na bit koja sačinjava istinsku aktivnu ulogu odgajanika, odnosno...
AKTIVNOSTI ODGOJITELJA U REKREATIVNOM JAHANJU ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
AKTIVNOSTI ODGOJITELJA U REKREATIVNOM JAHANJU ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Tomislav Junaković
Ovaj rad prikazuje temu Aktivnosti odgojitelja u rekreativnom jahanju za djecu s teškoćama u razvoju. Sukladno temi, govori se o podjeli teškoća u razvoju, intervencijama pomoću konja i ulozi odgojitelja u rekreativnom jahanju za djecu s teškoćama u razvoju. Suvremeni pogled na odgojno obrazovni proces nam govori da je dijete aktivno u svojem odgoju i da je u središtu odgojno-obrazovnog procesa. Uspoređivanjem uloge odgojitelja u odgojno-obrazovnoj ustanovi i u rekreativnom jahanju...

Pages