Pages

ANALISI E CONFRONTO TRA I PERSONAGGI FEMMINILI IN "IL LIBRO DEL CORTEGIANO" DI BALDASSARRE 
CASTIGLIONE E IN "SKUP" DI MARIN DRŽIĆ
ANALISI E CONFRONTO TRA I PERSONAGGI FEMMINILI IN "IL LIBRO DEL CORTEGIANO" DI BALDASSARRE CASTIGLIONE E IN "SKUP" DI MARIN DRŽIĆ
Anamaria Tomašević
Durante il periodo del Rinascimento, Baldassarre Castiglione ha scritto Il libro del Cortegiano descrivendo il perfetto cortegiano e la dama di palazzo, mentre Marin Držić ha scritto Skup ridicolizzando il materialismo e la societá di Ragusa del tempo attraverso un vecchio avaro. Nella tesi l'obiettivo è di paragonare i personaggi femminili nelle loro opere. Siccome il distacco temporale tra le due opere è un ventennio, si mira a vedere quanto siano diversi i personaggi ...
ANALITIKA UČENJA U SUSTAVU MOODLE U DRUGOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
ANALITIKA UČENJA U SUSTAVU MOODLE U DRUGOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
Lucija Andrea Skočić
Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je dinamično područje u obrazovanju koje neprestano napreduje i ima ključnu ulogu u olakšavanju i ubrzanju pristupa informacijama i znanju. Moodle je besplatni softver otvorenog koda, koji služi za oblikovanje i isporuku nastavnih sadržaja. Cilj je ovog rada poboljšati razumijevanje i primjenu analitike učenja u nastavi Informatike u drugom razredu osnovne škole te potaknuti daljnja istraživanja na području analitike učenja. Ovim...
ANALIZA CRTEŽA KRONIČNO I AKUTNO OBOLJELE DJECE
ANALIZA CRTEŽA KRONIČNO I AKUTNO OBOLJELE DJECE
Anamarija Vuletić
Kao i igra, crtanje je omiljena i najčešća aktivnost djece. Većina djece voli crtati i crtanje smatra zabavnim i opuštajućim. S obzirom da se radi o spontanoj aktivnosti crtež može puno otkriti o djetetovom unutrašnjem svijetu. Dijete crtežom može prikazati više nego što će ikada izreći. Važno je poznavati razvojne faze dječjeg crteža kako bi se moglo pratiti kognitivno, emocionalno i motoričko napredovanje djeteta. U ovom istraživanju su sudjelovala djeca u dobi od 1. do...
ANALIZA KONCEPTA OTUĐENOG RADA KARLA MARKSA 
I MOGUĆE RJEŠENJE UNUTAR KONCEPTA SAMOUPRAVLJANJA
ANALIZA KONCEPTA OTUĐENOG RADA KARLA MARKSA I MOGUĆE RJEŠENJE UNUTAR KONCEPTA SAMOUPRAVLJANJA
Franciska Dujmović
Analiza koncepta otuđenog rada kod Karla Marxa i moguće rješenje unutar koncepta samoupravljanja Marxov koncept otuđenog rada jedan je od najvrjednijih njegovih doprinosa humanističkoj misli. Kroz ovaj rad nastoji se prikazati teorijska pozadina evolucije tog pojma, pozivajući se prije svega na Hegelova i Feuerbachova tumačenja. Marxov uvid u prednosti i nedostatke ovih tumačenja doprinio je reinterpretaciji koncepta otuđenog rada, zacrtavajući jedan potpuno novi put...
ANALIZA MASE U DJELIMA U KARLA JASPERSA I ELIASA CANETTIJA
ANALIZA MASE U DJELIMA U KARLA JASPERSA I ELIASA CANETTIJA
Zrinka Vukosav
U ovom radu analizira se pojam mase u djelima autora Eliasa Canettija te Karla Jaspersa. Polazeći od Canettija iznosi se detaljna podjela i karakteristike mase dok se u drugom dijelu iznosi Jaspersovo viđenje gdje je masa opisana pomoću pojedinca i njegovog položaja u masi s obzirom na duhovnu situaciju vremena. Masovni poredak stvara prosječnost, ali čovjek se pomoću racionalnog i kritičkog razmišljanja može prepustit masi u onom intenzitetu u kojem želi. Na samom kraju iznose se...
ANALIZA POKAZATELJA UTJECAJA CIVILNOG DRUŠTVA NA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE- PRIMJER UDRUGE ZDRAVI GRAD
ANALIZA POKAZATELJA UTJECAJA CIVILNOG DRUŠTVA NA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE- PRIMJER UDRUGE ZDRAVI GRAD
Ana Vrgoč
Primarna zadaća organizacija civilnog društva je zastupanje interesa svojih članova, korisnika usluga, lokalnih zajednica ili skupina (Bežovan, 2004, 196). Stoga, organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u procesu razvoja lokalne zajednice nudeći rješenja i potičući suradnju i solidarnost (Henderson i Vercseg, 2010, 179). Ovim istraživanjem se na primjeru udruge Zdravi grad nastojalo uvidjeti kako organizacije civilnog društva utječu na razvoj lokalne zajednice....
ANALYSE VON PHRASEOLOGISMEN IN LEHRBÜCHERN
 FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
ANALYSE VON PHRASEOLOGISMEN IN LEHRBÜCHERN FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
Iva Kruna Bilić
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen erfordert soziolinguistische Kompetenz, d. h. die Kenntnis alltäglicher Höflichkeitsformeln, der Begrüßungs- und Abschiedsformeln. Die Stellung der Routineformeln innerhalb des Bereiches phraseologischer Erscheinungen hat sich in den letzten dreißig Jahren deutlich verändert. Das Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, ob und wie oft Routineformeln in Deutsch-Lehrbüchern als Fremdsprache tatsächlich vertreten sind und verwendet...
ANDROGENY IN "THE LEFT HAND OF DARKNESS"
ANDROGENY IN "THE LEFT HAND OF DARKNESS"
Nardi Vuković
Androgyny in science fiction often does not go far enough in depicting it as more distinct from standard humanity. The Left Hand of Darkness by Ursula K. Le Guin features humans genetically modified to be androgynous. This thesis paper explores the portrayal of androgyny in that novel, analyzes it according to feminist theories, compares it to its portrayal in Ann Leckie’s Ancillary Justice, and concludes with comparing the Nature of Gethenians to the Nature of humans.
ANDY WARHOL: ARTIST AND ART ANDY WARHOL: UMJETNIK I UMJETNOST
ANDY WARHOL: ARTIST AND ART ANDY WARHOL: UMJETNIK I UMJETNOST
Lorena Lemo
U ovom radu autorica razrađuje temu života i umjetnosti Andyja Warhola. Osim slikarstva, u rad su uključena i njegova filmska ostvarenja, kao i rad na području glazbe. Warhol je bio jedna vrsta genija, uspješan u svakom polju djelovanja: u umjetnosti, filmovima i glazbi (rad s grupom Velvet Underground). Iako dolazi iz siromašne obitelji, uspio je probiti put k uspjehu i ostvariti svoje snove. Tokom školovanja morao je svakodnevno raditi kako bi si mogao platiti školovanje. Počeo je...
ANGLICISMI NEL LESSICO ITALIANO ATTRAVERSO I SECOLI
ANGLICISMI NEL LESSICO ITALIANO ATTRAVERSO I SECOLI
Mirna Mijić
Una conseguenza del contatto tra le lingue è la verificazione dellʼinterferenza tra di loro. Lʼinterferenza dimostra le conseguenze di questo contatto, cioè i prestiti. Il prestito può mantenere la sua forma originaria o può essere modificato dallʼaltra lingua. Un tipo particolare di prestito è il calco. Il termine degli anglosassoni si riferisce alle tribù germaniche degli Angli, dei Sassoni e degli Iuti che sono migrati nella Britannia tra il 5° e il 6° secolo d.C. dove...
ANGLICISMI NEL LESSICO ITALIANO NEL PERIODO DAL SETTECENTO FINO AL PRIMO NOVECENTO
ANGLICISMI NEL LESSICO ITALIANO NEL PERIODO DAL SETTECENTO FINO AL PRIMO NOVECENTO
Dora Bronić
L’influsso della lingua inglese sulla lingua italiana si rispecchia maggiormente nel suo lessico. Questo processo succede attraverso l’accoglienza di forestierimi, alcuni di cui si sviluppano in prestiti o calchi linguistici. Si apre la via della comunicazione che porta all’interscambio linguistico e culturale tra l’Italia e l’Inghilterra sempre di più a partire dal Settecento e perciò questo è il periodo in cui le parole inglesi entrano a far parte del lessico italiano nel...
ANGLICISMI NELLA LINGUA
 ITALIANA NEGLI ULTIMI DUE
 SECOLI
ANGLICISMI NELLA LINGUA ITALIANA NEGLI ULTIMI DUE SECOLI
Matea Krolo
Engleski jezik i kultura stekli su popularnost već u osamnaestom stoljeću, no tek krajem Drugoga svjetskog rata započeo je impozantan i rastući proces angloameričkog kulturnog i jezičnog utjecaja, vezan uz svjetsku dominaciju Sjedinjenih Američkih Država. Nakon francuizama, najbrojniji doprinosi posuđenica koje su prodrle u talijanski su anglizmi. Snažan prestiž koji je stekao engleski igra primarnu ulogu u tome što mu je omogućeno da preuzme ulogu kao Lingua franca....

Pages