Pages

ANGLICISMS IN CROATIAN IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY
ANGLICISMS IN CROATIAN IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY
Ružica Čaljkušić
This thesis deals with the topic of borrowing, which is one of the topics within contact linguistics. Borrowing is the process of taking words from one language into another. The thesis covers the theoretical background of contact linguistics, followed by many terms related to borrowing, and classifications formed by many linguists. Specifically, the thesis delves into the borrowing English words into the Croatian language. There are various fields influenced by the process of borrowing and...
ANKSIOZNE SMETNJE U PREDŠKOLSKOJ DOBI
ANKSIOZNE SMETNJE U PREDŠKOLSKOJ DOBI
Marieta Marinović
Tema ovoga rada su anksiozne smetnje u predškolskom razdoblju. U radu je prvenstveno opisana anksioznost i anksiozne smetnje te na koje sve načine procijeniti i dijagnosticirati anksiozna ponašanja. Brojni su čimbenici koji utječu na razvoj i povećanje anksioznih smetnji pa su, sukladno tomu, prikazani i faktori rizika. Nadalje, ukratko su predstavljene teorije o etiologiji samoga poremećaja, pa se u radu spominju: psihoanalitička teorija neuroza, bihevioralna teorija,...
ANKSIOZNOST KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI: OBILJEŽJA I
 MOGUĆNOSTI INTERVENCIJE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
ANKSIOZNOST KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI: OBILJEŽJA I MOGUĆNOSTI INTERVENCIJE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
Ivana Ćosić
Anksioznost je stanje karakterizirano osjećajem tjeskobe, straha, uznemirenosti i nelagode, a javlja se kao normalna reakcija organizma na opasnost ili ugrožavajuću situaciju. Kada razvojno primjerena, normalna anksioznost, počne značajno ometati funkcioniranje osobe, riječ je o patološkoj anksioznosti, odnosno anksioznim poremećajima. Anksiozni poremećaji su najčešći psihički poremećaji dječje dobi, a u ovome radu najviše se pozornosti pridaje separacijskom anksioznom...
ANKSIOZNOST U UČITELJSKOM POSLU: ULOGA PRAKSE TIJEKOM STUDIJA
ANKSIOZNOST U UČITELJSKOM POSLU: ULOGA PRAKSE TIJEKOM STUDIJA
Mia Jogunić
Osjećaj anksioznosti može se pojaviti kod svakog čovjeka u različitim situacijama. Nekada je anksioznost „normalan“ osjećaj u stresnim okolnostima, ali anksioznost i učestalo pojavljivanje simptoma anksioznosti mogu ukazivati na prisutnost anksioznih poremećaja. U ovom diplomskom radu istraživala se prisutnost anksioznosti kod studenata Učiteljskog studija tijekom održavanja javnih sati nastavnih predmeta i mišljenje studenata Učiteljskog studija prve i druge akademske godine...
ANTE KUZMANIĆ U PRETPREPORODNOM RAZDOBLJU U DALMACIJI
ANTE KUZMANIĆ U PRETPREPORODNOM RAZDOBLJU U DALMACIJI
Anđela Bravić
Tema ovog rada je Ante Kuzmanić i njegovo djelovanje u pretpreporodnom razdoblju na području Dalmacije. Početak ovog rada donosi prikaz teškog položaja Dalmacije koja je bila izložena čestim promjenama vlasti i ratovima na njenom području. Nakon toga pobliže su prikazane nacionalne ideje i njihovo buđenje na prostoru Dalmacije. Nacionalne ideje prodiru iz drugih europskih, ali i hrvatskih zemalja. Najveći dio ovog rada odnosi se na Antu Kuzmanića, njegov život i djelovanje kao...
ANTE TRUMBIĆ I ANEKSIJA BOSNE I HERECEGOVINE: ANEKSIJA BOSNE I HERCEGOVINE SJEDINJENE DALMACIJE I JEZIČNO PITANJE NA STRANICAMA VELEBITA I NARODNOG LISTA
ANTE TRUMBIĆ I ANEKSIJA BOSNE I HERECEGOVINE: ANEKSIJA BOSNE I HERCEGOVINE SJEDINJENE DALMACIJE I JEZIČNO PITANJE NA STRANICAMA VELEBITA I NARODNOG LISTA
Frano Bilić
Ankesija Bosne i Hercegovine je politički čin kojim je Austro-Ugarska stekla suverenitet nad Bosnom i Hercegovinom – provincijom koja je bila pod okupacijom Austro-Ugarske Monarhije još od Berlinskog kongresa iz 1878. godine. Naime, kongres je dao Austro-Ugarskoj pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu s ciljem uspostavljanja reda u provinciji koja je bila teško pogođena ratom. Iako je Austro-Ugarska zagospodarila nad provincijom, ona je i dalje ostala pod osmanskim suverenitetom. To se...
ANTE TRUMBIĆ I ZAGREBAČKE PUNKTACIJE
ANTE TRUMBIĆ I ZAGREBAČKE PUNKTACIJE
Nikolina Jarčević
Ovaj rad donosi prikaz političkog djelovanja Ante Trumbića od samih početaka pa sve do konca Kraljevine Jugoslavije. Prateći njegovo djelovanje pruža se uvid u događaje u razdoblju od 1918., odnosno stvaranja Kraljevstva SHS pa sve do sporazuma Cvetković-Maček iz 1939. godine. Obuhvaćeno razdoblje karakterizirala je kontinuirana kriza u političkom životu novostvorene države, a kulminirala je uvođenjem diktature. U skladu s tim djelovala je hrvatska opozicija pa tako i Ante...
ANTE TRUMBIĆ U PROCESU PROTIV DR. VLADKA MAČEKA
ANTE TRUMBIĆ U PROCESU PROTIV DR. VLADKA MAČEKA
Luka Pleić
Rad ne sadrži sažetak.
ANTIČKI OSTATCI NA PODRUČJU KAŠTEL SUĆURCA
ANTIČKI OSTATCI NA PODRUČJU KAŠTEL SUĆURCA
Petra Borzić
Još od prapovijesti kaštelansko polje i zaljev bili su zanimljivi raznim narodima zbog svog plodnog tla i dobrog geografskog položaja. Dolaskom Ilira na ove prostore kreću prva stalna naseljavanja, no Grci i Rimljani su pokrenuli prelazak iz prapovijesno doba u povijesno, to jest pojavu civilizacije. Grci se javljaju na ovim prostorima u 6. st. pr. n. e. te polako započinju proces kolonizacije obale Jadrana. Rimljani, koji na ove prostore dolaze pet stoljeća kasnije, su ti koji su...
ANTIČKI SPOLIJI NA KUĆI DON FRANE BULIĆA U SOLINSKOM TUSCULUMU
ANTIČKI SPOLIJI NA KUĆI DON FRANE BULIĆA U SOLINSKOM TUSCULUMU
Damjana Barišić
Don Frane Bulić izgradio je 1898. godine kuću Tusculum namijenjenu za potrebe istraživačkih ekipa u Saloni i pohranu eskponata. U vanjski zidni plašt Tusculuma ugradio je brojne spolije što je bilo uobičajeno u to vrijeme. U ovom radu izdvojena su 64 antička spolija od kojih je većina po prvi puta evidentirana u katalogu koji je dio ovoga rada. Uz katalogizaciju spomenika, u radu je razmotrena njihova tipologija, analizirane su stilske i ikonografske značajke te okvirna datacija...
ANTIČKI SPOMENICI OTOKA VISA
ANTIČKI SPOMENICI OTOKA VISA
Dina Karuza
Vis (Isa) postoji kao otok koji su ljudi naselili već punih pet tisuća godina, čemu svjedoče ostaci preindoeruopskih zajednica koje su tu živjele. Zatim je otok naselilo ilirsko pleme Liburna, koji su oko V. stoljeća prije Krista postepeno sve više dolazili u kontakt s grčkim trgovcima i moreplovcima. Eventualno je 397. godine prije Krista Dionizije Stariji, vladar grčkog grada Sirakuze na Siciliji, poslao svoje ljude da na Isi osnuju grčku koloniju. Za osnutak grada odabrali su...
ANTIČKO NASELJE PITUNTIUM
ANTIČKO NASELJE PITUNTIUM
Ivana Marinović
Podstrana je malo naselje koje ima zanimljivu povijest. Imamo dokaze o kontinuitetu naseljenosti na njenom području iz kamenog doba pa sve do danas. Tema ovoga rada biti će rimska “faza” te naseljenosti, kada je ovo područje bilo poznato pod nazivom Pituntij. Nakon kratkog poglavlja o djelima koji spominju ime Pituntij te poglavlja o njegovoj geografiji, pokušat ću prikazati povijest ovog mjesta kroz spomenike koji su ostali iz sačuvani iz rimskog razdoblja. Sačuvan je velik...

Pages