Pages

ANTE TRUMBIĆ I ZAGREBAČKE PUNKTACIJE
ANTE TRUMBIĆ I ZAGREBAČKE PUNKTACIJE
Nikolina Jarčević
Ovaj rad donosi prikaz političkog djelovanja Ante Trumbića od samih početaka pa sve do konca Kraljevine Jugoslavije. Prateći njegovo djelovanje pruža se uvid u događaje u razdoblju od 1918., odnosno stvaranja Kraljevstva SHS pa sve do sporazuma Cvetković-Maček iz 1939. godine. Obuhvaćeno razdoblje karakterizirala je kontinuirana kriza u političkom životu novostvorene države, a kulminirala je uvođenjem diktature. U skladu s tim djelovala je hrvatska opozicija pa tako i Ante...
ANTE TRUMBIĆ U PROCESU PROTIV DR. VLADKA MAČEKA
ANTE TRUMBIĆ U PROCESU PROTIV DR. VLADKA MAČEKA
Luka Pleić
Rad ne sadrži sažetak.
ANTIČKI OSTATCI NA PODRUČJU KAŠTEL SUĆURCA
ANTIČKI OSTATCI NA PODRUČJU KAŠTEL SUĆURCA
Petra Borzić
Još od prapovijesti kaštelansko polje i zaljev bili su zanimljivi raznim narodima zbog svog plodnog tla i dobrog geografskog položaja. Dolaskom Ilira na ove prostore kreću prva stalna naseljavanja, no Grci i Rimljani su pokrenuli prelazak iz prapovijesno doba u povijesno, to jest pojavu civilizacije. Grci se javljaju na ovim prostorima u 6. st. pr. n. e. te polako započinju proces kolonizacije obale Jadrana. Rimljani, koji na ove prostore dolaze pet stoljeća kasnije, su ti koji su...
ANTIČKI SPOLIJI NA KUĆI DON FRANE BULIĆA U SOLINSKOM TUSCULUMU
ANTIČKI SPOLIJI NA KUĆI DON FRANE BULIĆA U SOLINSKOM TUSCULUMU
Damjana Barišić
Don Frane Bulić izgradio je 1898. godine kuću Tusculum namijenjenu za potrebe istraživačkih ekipa u Saloni i pohranu eskponata. U vanjski zidni plašt Tusculuma ugradio je brojne spolije što je bilo uobičajeno u to vrijeme. U ovom radu izdvojena su 64 antička spolija od kojih je većina po prvi puta evidentirana u katalogu koji je dio ovoga rada. Uz katalogizaciju spomenika, u radu je razmotrena njihova tipologija, analizirane su stilske i ikonografske značajke te okvirna datacija...
ANTIČKO NASELJE PITUNTIUM
ANTIČKO NASELJE PITUNTIUM
Ivana Marinović
Podstrana je malo naselje koje ima zanimljivu povijest. Imamo dokaze o kontinuitetu naseljenosti na njenom području iz kamenog doba pa sve do danas. Tema ovoga rada biti će rimska “faza” te naseljenosti, kada je ovo područje bilo poznato pod nazivom Pituntij. Nakon kratkog poglavlja o djelima koji spominju ime Pituntij te poglavlja o njegovoj geografiji, pokušat ću prikazati povijest ovog mjesta kroz spomenike koji su ostali iz sačuvani iz rimskog razdoblja. Sačuvan je velik...
ANTUN ZUPA I NJEGOV UMJETNIČKI OPUS
ANTUN ZUPA I NJEGOV UMJETNIČKI OPUS
Antea Ivišić
Ovim radom predstavljen je život, rad i likovni habitus splitskog slikara, karikaturista i grafičara Antuna Zupe (Zuppe). Rođen je 17. listopada 1897. godine u Splitu, gdje je i umro 19. travnja 1969. godine. Život ga nije mazio, a to je vidljivo kroz cijeli rad. Potekao je iz velike obitelji koja nije bila imućna i nije mu mogla pružiti novčanu potporu kako bi se mogao školovati i što lakše ostvariti kao umjetnik. Već je u školskoj klupi razvio afinitet prema slikarstvu....
APSOLUTNA UMJETNOST TOMISLAVA GOTOVCA. REŽIJA ANTICIPACIJE I ANARHIJE
APSOLUTNA UMJETNOST TOMISLAVA GOTOVCA. REŽIJA ANTICIPACIJE I ANARHIJE
Mia Miošić
Završni rad donosi sistematizirani pregled umjetničkog djelovanja Tomislava Gotovca, jednog od najutjecajnijih hrvatskih umjetnika 20. i 21. stoljeća. Uz kratke biografske crte i opis povijesnog konteksta u kojem se Gotovac javlja, donosi se komparativna analiza glavnih karakteristika umjetnikovih tendencija kroz prizmu hrvatske neoavangarde. Iznose se detaljni pregledi njegovog stvaralaštva kroz medije performansa i filma, uz analize i interpretacije najvažnijih ostvarenja, kao što su...
ARHEOLOŠKI OSTACI IZ RANOKRŠĆANSKOG DOBA NA DRNIŠKOM PODRUČJU
ARHEOLOŠKI OSTACI IZ RANOKRŠĆANSKOG DOBA NA DRNIŠKOM PODRUČJU
Ivana Alduk
Cilj ovog diplomskog rada analiza je arheoloških ostataka iz ranokršćanskog doba na drniškom području i prikaz povijesnog kontinuiteta na odabranim primjerima. Autorica u uvodnim riječima rada raspravlja o pojavi ranog kršćanstva na istočnojadranskoj obali, postanku prvih lokaliteta i širenju utjecaja kršćanstva. Nadalje, opisuje prilike na drniškom području u predantičko i antičko doba te analizira kontinuitet lokaliteta sakralnog karaktera uz pojedinačne pronalaske. U...
ARHITEKT FRIEDRICH SCHMIDT I KATEDRALA U ĐAKOVU
ARHITEKT FRIEDRICH SCHMIDT I KATEDRALA U ĐAKOVU
Monika Gusić
Završni rad bavi se intervencijama arhitekta historicizma Friedricha Schmidta na neoromaničkoj katedralnoj crkvi u Đakovu, čija gradnja je započela 1866. na inicijativu biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Romanika, iako prevladavajući, nije jedini zastupljeni umjetnički stil izgradnje, jer katedrala sjedinjuje i neogotičke i neobizantske elemente. Nakon smrti Karla Rӧsnera, 1870. Schmidt je preuzeo ulogu glavnog arhitekta te na istoj ostao do 1882. kada je katedrala posvećena. U tom...
ARHITEKTURA DUBROVAČKE KATEDRALE
ARHITEKTURA DUBROVAČKE KATEDRALE
Vana Jurković
Katedrala u Dubrovniku arhitektonski je zanimljiva građevina zbog različitih povijesnih slojeva izgradnje. Svoje početke izgradnje vuče još iz bizantskog doba kada je to bila mala trobrodna bazilika. Ostatci građevine nisu u potpunosti sačuvani te se i dalje vrše istraživanja na bazilici. Romanička katedrala gradi se na temeljima bizantske bazilike. Međutim, romanička katedrala nije izdržala potres iz 1667. godine kada je u potpunosti razrušena. Na njenom mjestu gradi se nova...
ARHITEKTURA GRADA HVARA U RAZDOBLJU OD XV. DO XVIII. STOLJEĆA
ARHITEKTURA GRADA HVARA U RAZDOBLJU OD XV. DO XVIII. STOLJEĆA
Josipa Anić-Matić
Tema je ovoga rada „Arhitektura grada Hvara u razdoblju od XV. do XVII. stoljeća“. U radu se uzima u obzir širi povijesni i umjetnički kontekst grada Hvara. Isti započinje analizom javnih zgrada i objekata značajnih za gradsku arhitekturu i urbanizam (Tvrđava Fortica − Kaštel Fortica, Arsenal i Fontik, Mandrać, Gradska lođa sa satom, Pjaca i zdenci) koje slijede građevine važne za sakralnu arhitekturu (Katedrala, Sv. Stjepan na Marinkovcu, Dominikanska crkva i samostan sv....
ARHITEKTURA SAKRALNIH GRAĐEVINA SPLITA IZGRAĐENIH OD 1990. GODINE DO DANAS
ARHITEKTURA SAKRALNIH GRAĐEVINA SPLITA IZGRAĐENIH OD 1990. GODINE DO DANAS
Gabrijela Matić
Diplomski rad donosi kronološki popisane sakralne objekte izgrađene na području Splita od 1990. godine do danas. Svakoj crkvi pridružen je tlocrt i slika pročelja. Proučavajući dvanaest projekata novih crkava iznose se imena arhitekata pojedinih crkava i uvjeti i vrste natječaja koji su za iste provedeni. Obrađuje povijesne okolnosti njihovog nastanka, faze izgradnje i specifičnost prostora u kojem se nalaze. Donosi podatke ne samo o crkvi, nego i o kompletnom pastoralnom centru...

Pages