Pages

AKADEMSKO ODUGOVLAČENJE KOD HRVATSKIH STUDENATA
AKADEMSKO ODUGOVLAČENJE KOD HRVATSKIH STUDENATA
Ivana Roguljić
Glavni cilj istraživanja bio je ispitati učestalost, karakteristike i razloge akademskog odugovlačenja kod hrvatskih studenata. U istraživanju je sudjelovalo 418 studenata hrvatskih sveučilišta koji su ispitani anketnim upitnikom postavljenim na Internetu. Upitnik se sastoji od demografskih podataka, Ljestvice za procjenjivanje stupnja odlaganja obveza kod studenata i Kratke verzije Upitnika ispitne anksioznosti. Rezultati su pokazali da hrvatski studenti u velikoj mjeri odugovlače s...
AKEDA
AKEDA
Marija Markotić
Tema ovog diplomskog rada je filozofsko promišljanje pojma Akede s oslanjanjem na religiozna promišljanja istog. U prvom poglavlju se obrađuje religijski aspekt Akede; tri monoteističke religije koje su nastale iz Biblije donose njihove slične, ali i različite poglede na priču iz Knjige Postanka- „Žrtovanje Izaka“. Drugo poglavlje se odnosi na Kantovo filozofsko promišljanje etičkih normi, izvora moralnosti i ljudskih dužnosti. Za njega je Bog izvor moralnosti, ali je...
AKTIVNA ULOGA ODGAJANIKA KROZ POVIJEST FILOZOFIJE ODGOJA
AKTIVNA ULOGA ODGAJANIKA KROZ POVIJEST FILOZOFIJE ODGOJA
Petar Dulčić
U ovome radu, kroz povijest filozofije odgoja, odnosno kroz filozofe Sokrata, Platona, Aristotela, Rousseaua, Kanta i Deweyea, slijedi se tradicija odgoja koja kao jednu od svojih ključnih komponenti sadrži aktivnu ulogu odgajanika. Pri tom se prezentiraju i otvaraju potencijalne pouke i brojna pitanja za suvremenost. Naglasak je stavljen na posljedice nekritičkog preuzimanja aktivne uloge odgajanika kao imperativa, kao i na bit koja sačinjava istinsku aktivnu ulogu odgajanika, odnosno...
ALBERT CAMUS: MIŠLJENJE I ROMAN
ALBERT CAMUS: MIŠLJENJE I ROMAN
Anđela Mijić
U ovome radu prikazan je odnos filozofije i književnosti, odnosno mišljenja i romana Alberta Camusa. Istraživanje pokazuje da je Camus, koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost 1957., ujedno i filozof. Filozofija apsurda, pobune i sredozemna misao izravno su utjecale na njegove romane. Analiza najpoznatijeg Camusovog romana Stranac pomoću njegova filozofskog objašnjenja Mita o Sizifu pokazuje da je Stranac apsurdan roman čiji je protagonist apsurdni čovjek. Camusov Stranac...
ALTARISTIČKA DJELATNOST NA PROSTORU MLETAČKE DALMACIJE U 17. I 18. STOLJEĆU
ALTARISTIČKA DJELATNOST U SREDNJOJ DALMACIJI KROZ 17. I 18. STOLJEĆE
ALTARISTIČKA DJELATNOST NA PROSTORU MLETAČKE DALMACIJE U 17. I 18. STOLJEĆU ALTARISTIČKA DJELATNOST U SREDNJOJ DALMACIJI KROZ 17. I 18. STOLJEĆE
Ana Vukas
Posljednja dva stoljeća vladavine mletačkog lava Dalmacijom bila su prožeta ratovima, epidemijama i pomicanjem granica. Ovo je posljednje razdoblje u kojem Dalmacija stoji kao bastion Mletačke Republike pred naletima Osmanlija i u kojem u naše krajeve pristižu mnogobrojni umjetnici sa suprotne obale Jadrana. Izmjenjivali su se periodi mira ili ratovanja, a u dalmatinskim svetištima su pod vještim rukama istaknutih altarista, kipara, graditelja te unutar altarističkih radionica...
ALTRULIZAM SREDNJOŠKOLACA U VELIKOJ I MALOJ GRADSKOJ SREDINI
ALTRULIZAM SREDNJOŠKOLACA U VELIKOJ I MALOJ GRADSKOJ SREDINI
Andrea Sušac
Cilj ovog rada bio je ispitati postoji li razlika u sklonosti altruizmu između srednjoškolaca u velikoj i maloj gradskoj sredini. U prvom je dijelu teorijski pojašnjeno prosocijalno ponašanje, njegov razvoj te izvanjski i individualni činitelji koji utječu na ovakvo ponašanje. Nakon teorijskog dijela o prosocijalnom ponašanju, detaljnije je obrađen altruizam, koji je tema ovog rada. Predstavljene su različite teorije razvoja altruizma te psihološki, emocionalni i kognitivni...
AMERIKA ZA WILSONOVA PREDSJEDNIŠTVA NA POČETKU 20. STOLJEĆA
AMERIKA ZA WILSONOVA PREDSJEDNIŠTVA NA POČETKU 20. STOLJEĆA
Anamarija Rapić
Thomas Woodrow Wilson rođen je u Virginiji 1856. godine. Školovao se kod kuće, a potom studirao pravo. Nakon toga upisao se na sveučilište u New Jerseyju, gdje se po završetku studija zaposlio kao profesor, a kasnije napredovao do mjesta predsjednika studija. Nakon 20 godina zaposlenja na tom sveučilištu odlučio se okušati u politici. Prvo je postao član Demokratske stranke i guverner New Jerseyja. Brojnim pozitivnim reformama stekao je naklonost građana i nakon samo dvije godine...
AMERIČKI GRAĐANSKI RAT
AMERIČKI GRAĐANSKI RAT
Ivan Brkić
Američki građanski rat posljedica je dugogodišnjeg neslaganja Sjevera i Juga u osnovnim političkim i etičko-socijalnim pitanjima. Ta neslaganja su se posebno istaknula u 19. st., kada je i Sjeveru i Jugu postajalo sve teže ignorirati razlike, što je dovodilo do sve češćih sukoba. Njihove ideje za budućnost SAD-a nisu se uklapale jedna u drugu te je bilo nemoguće da zajedno koegzistiraju jednom sustavu političkih i etičko-socijalnih vrijednosti. U takvom stanju gdje obje strane...
AMERIČKO - MEKSIČKI RAT (1846. - 1848.)
AMERIČKO - MEKSIČKI RAT (1846. - 1848.)
Luka Marković
Američko-meksički rat sukob je koji je trajao od 1846. do 1848. godine. SAD je, kao država koja se širila, imala pretenzije na teritorij Texasa koji je tad bio u sklopu meksičke države. Na tom prostoru većinom su živjeli doseljenici iz SAD-a te je meksičko stanovništvo činilo manjinu. Rat za neovisnost Texasa izbija 1835. godine te se Texas uspijeva izboriti kao samostalna država. Pripojenje Texasa u SAD bit će jedan od glavnih razloga za rat. Oružani sukob izbija na spornom...
ANALISI CONTRASTIVA DELLE UNITA` FRASEOLOGICHE CON LA COMPONENTE ONIMICA IN ITALIANO E SPAGNOLO
ANALISI CONTRASTIVA DELLE UNITA` FRASEOLOGICHE CON LA COMPONENTE ONIMICA IN ITALIANO E SPAGNOLO
Katarina Matković
Questa tesi di laurea tratta la definizione dell’idiomatico o più precisamente delle espressioni idiomatiche come parte della fraseologia. Inoltre, l’attenzione sta sulle espressioni idiomatiche con parte onimica, la quale dimostrerà quanto e come siamo esposti agli stereotipi e come l’influsso del paese da dove si proviene ha sulla nostra percezione degli altri. In seguito, sarà fatta l’analisi contrastiva dei corpus delle due lingue: italiano e spagnolo; per trovare tra le...
ANALISI DEI TESTI DI TIPO NARRATIVO SCRITTI DAGLI ALUNNI DEI LICEI SPALATINI
ANALISI DEI TESTI DI TIPO NARRATIVO SCRITTI DAGLI ALUNNI DEI LICEI SPALATINI
Antonija Božić
U ovom je radu istražena tema korištenja pripovijedanja u poučavanju talijanskog jezika u splitskim gimnazijama. Rad je podijeljen u dva dijela, teorijski i praktični. U teorijskom su dijelu definirani pojedini teorijski koncepti koji se odnose na važnost pripovijedanja u svakodnevnom životu i na njegovu sveprisutnost u ljudskom društvu. Nadalje, objašnjen je odnos između pripovijedanja i školskog okružja u hrvatskim školama općenito i u gimnazijama. Na kraju je dan kratki uvod...
ANALISI DEL TESTO TRADOTTO E INTERVENTI STILISTICI NELLA TRADUZIONE DI "LA BIONDINA" DI MARCO PRAGA
ANALISI DEL TESTO TRADOTTO E INTERVENTI STILISTICI NELLA TRADUZIONE DI "LA BIONDINA" DI MARCO PRAGA
Ivana Pisac
Tema ovog diplomskog rada je prijevod romana Marca Prage Plavokosa, odnosno La biondina s talijanskog na hrvatski jezik. Autor djela je sin poznatog pisca Emilia Prage. Diplomski rad je podijeljen na četiri dijela. U prvom dijelu se nalazi bilješka o piscu, njegovom životu i djelima. Najveći dio ovog rada čini naravno prijevod romana, ali ne i najvažniji. Ključni, ujedno i treći dio čini analiza prijevoda u kojoj je posebna pozornost posvećena promjenama nastalim tijekom procesa...

Pages