Pages

ALTARISTIČKA DJELATNOST NA PROSTORU MLETAČKE DALMACIJE U 17. I 18. STOLJEĆU
ALTARISTIČKA DJELATNOST U SREDNJOJ DALMACIJI KROZ 17. I 18. STOLJEĆE
ALTARISTIČKA DJELATNOST NA PROSTORU MLETAČKE DALMACIJE U 17. I 18. STOLJEĆU ALTARISTIČKA DJELATNOST U SREDNJOJ DALMACIJI KROZ 17. I 18. STOLJEĆE
Ana Vukas
Posljednja dva stoljeća vladavine mletačkog lava Dalmacijom bila su prožeta ratovima, epidemijama i pomicanjem granica. Ovo je posljednje razdoblje u kojem Dalmacija stoji kao bastion Mletačke Republike pred naletima Osmanlija i u kojem u naše krajeve pristižu mnogobrojni umjetnici sa suprotne obale Jadrana. Izmjenjivali su se periodi mira ili ratovanja, a u dalmatinskim svetištima su pod vještim rukama istaknutih altarista, kipara, graditelja te unutar altarističkih radionica...
ALTRULIZAM SREDNJOŠKOLACA U VELIKOJ I MALOJ GRADSKOJ SREDINI
ALTRULIZAM SREDNJOŠKOLACA U VELIKOJ I MALOJ GRADSKOJ SREDINI
Andrea Sušac
Cilj ovog rada bio je ispitati postoji li razlika u sklonosti altruizmu između srednjoškolaca u velikoj i maloj gradskoj sredini. U prvom je dijelu teorijski pojašnjeno prosocijalno ponašanje, njegov razvoj te izvanjski i individualni činitelji koji utječu na ovakvo ponašanje. Nakon teorijskog dijela o prosocijalnom ponašanju, detaljnije je obrađen altruizam, koji je tema ovog rada. Predstavljene su različite teorije razvoja altruizma te psihološki, emocionalni i kognitivni...
AMERIKA ZA WILSONOVA PREDSJEDNIŠTVA NA POČETKU 20. STOLJEĆA
AMERIKA ZA WILSONOVA PREDSJEDNIŠTVA NA POČETKU 20. STOLJEĆA
Anamarija Rapić
Thomas Woodrow Wilson rođen je u Virginiji 1856. godine. Školovao se kod kuće, a potom studirao pravo. Nakon toga upisao se na sveučilište u New Jerseyju, gdje se po završetku studija zaposlio kao profesor, a kasnije napredovao do mjesta predsjednika studija. Nakon 20 godina zaposlenja na tom sveučilištu odlučio se okušati u politici. Prvo je postao član Demokratske stranke i guverner New Jerseyja. Brojnim pozitivnim reformama stekao je naklonost građana i nakon samo dvije godine...
AMERIČKI GRAĐANSKI RAT
AMERIČKI GRAĐANSKI RAT
Ivan Brkić
Američki građanski rat posljedica je dugogodišnjeg neslaganja Sjevera i Juga u osnovnim političkim i etičko-socijalnim pitanjima. Ta neslaganja su se posebno istaknula u 19. st., kada je i Sjeveru i Jugu postajalo sve teže ignorirati razlike, što je dovodilo do sve češćih sukoba. Njihove ideje za budućnost SAD-a nisu se uklapale jedna u drugu te je bilo nemoguće da zajedno koegzistiraju jednom sustavu političkih i etičko-socijalnih vrijednosti. U takvom stanju gdje obje strane...
AMERIČKO - MEKSIČKI RAT (1846. - 1848.)
AMERIČKO - MEKSIČKI RAT (1846. - 1848.)
Luka Marković
Američko-meksički rat sukob je koji je trajao od 1846. do 1848. godine. SAD je, kao država koja se širila, imala pretenzije na teritorij Texasa koji je tad bio u sklopu meksičke države. Na tom prostoru većinom su živjeli doseljenici iz SAD-a te je meksičko stanovništvo činilo manjinu. Rat za neovisnost Texasa izbija 1835. godine te se Texas uspijeva izboriti kao samostalna država. Pripojenje Texasa u SAD bit će jedan od glavnih razloga za rat. Oružani sukob izbija na spornom...
AMY TAN - IMMIGRANTS AND IDENTITY IN HER NOVELS
AMY TAN - IMMIGRANTS AND IDENTITY IN HER NOVELS
Matijana Đuka
Imigracija je jedan od neprekidnih procesa u svijetu. DogaĎa se u manjim i većim valovima ili individualno, a ima utjecaj na imigrante kao i na državu koja ih prima. Ujedinjene Američke Države je zemlja koja je odreĎena svojim multikulturalnim društvom i destinacija je mnogim ljudima u potrazi za boljim životnim prilikama. Dugo vremena, Ujedinjene Države su dom mnogim kineskim imigrantima. Njihov je dolazak obogatio Ameriku drukčijom kulturom i novim tradicijama. Ipak, kreiranje...
ANALISI CONTRASTIVA DELLA TRADUZIONE AUDIOVISIVA DALL´INGLESE ALL´ITALIANO
ANALISI CONTRASTIVA DELLA TRADUZIONE AUDIOVISIVA DALL´INGLESE ALL´ITALIANO
Ivana Klarić-Kukuz
Questa tesi ha come argomento la traduzione audiovisiva e ne indica diversi tipi mentre l'enfasi è sul doppiaggio. All'inizio sono indicate diverse definizioni della traduzione audiovisiva ed è spiegato come essa porta dei vantaggi alle lezioni di lingua straniera in classe. La tesi offre la storia dello sviluppo della traduzione audiovisiva e una comparazione tra i due tipi specifici più importanti: il doppiaggio e la sottotitolazione. Una parte è dedicata alla spiegazione dei...
ANALISI CONTRASTIVA DELLE UNITA` FRASEOLOGICHE CON LA COMPONENTE ONIMICA IN ITALIANO E SPAGNOLO
ANALISI CONTRASTIVA DELLE UNITA` FRASEOLOGICHE CON LA COMPONENTE ONIMICA IN ITALIANO E SPAGNOLO
Katarina Matković
Questa tesi di laurea tratta la definizione dell’idiomatico o più precisamente delle espressioni idiomatiche come parte della fraseologia. Inoltre, l’attenzione sta sulle espressioni idiomatiche con parte onimica, la quale dimostrerà quanto e come siamo esposti agli stereotipi e come l’influsso del paese da dove si proviene ha sulla nostra percezione degli altri. In seguito, sarà fatta l’analisi contrastiva dei corpus delle due lingue: italiano e spagnolo; per trovare tra le...
ANALISI CONTRASTIVA ITALIANO-CROATA DEI MODI DI DIRE RIGUARDANTI IL CORPO UMANO
ANALISI CONTRASTIVA ITALIANO-CROATA DEI MODI DI DIRE RIGUARDANTI IL CORPO UMANO
Veronika Šitum
Questa tesi si occupa dell’analisi contrastiva di modi di dire italiani e loro equivalenti croati riguardanti il corpo umano. Un modo di dire o un idioma è un’unità multi-lessicale, il cui significato non è motivato dal significato letterale dei loro componenti, ma dalla loro simbolizzazione. Con il termine modo di dire somatico si intende quello che per almeno un componente ha una parte del corpo umano e attraverso il simbolismo attribuito a una certa parte del corpo esprime...
ANALISI CRITICA DEL DISCORSO POLITICO ITALIANO
ANALISI CRITICA DEL DISCORSO POLITICO ITALIANO
Marta Matković
La tesi si incentra sull’analisi del discorso della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e cerca di esaminare quali sono le particolarità del linguaggio politico della premier. Esse vengono analizzate e interpretate per poter capire in fondo i messaggi e le armi del potere che si nascondono dietro il suo discorso. La parte teorica della tesi tratta il discorso in generale e spiega i vari approcci all’analisi del discorso, come anche le peculiarità del linguaggio politico e...
ANALISI DEI TESTI DI TIPO NARRATIVO SCRITTI DAGLI ALUNNI DEI LICEI SPALATINI
ANALISI DEI TESTI DI TIPO NARRATIVO SCRITTI DAGLI ALUNNI DEI LICEI SPALATINI
Antonija Božić
U ovom je radu istražena tema korištenja pripovijedanja u poučavanju talijanskog jezika u splitskim gimnazijama. Rad je podijeljen u dva dijela, teorijski i praktični. U teorijskom su dijelu definirani pojedini teorijski koncepti koji se odnose na važnost pripovijedanja u svakodnevnom životu i na njegovu sveprisutnost u ljudskom društvu. Nadalje, objašnjen je odnos između pripovijedanja i školskog okružja u hrvatskim školama općenito i u gimnazijama. Na kraju je dan kratki uvod...
ANALISI DEL TESTO TRADOTTO E INTERVENTI STILISTICI NELLA TRADUZIONE DI "LA BIONDINA" DI MARCO PRAGA
ANALISI DEL TESTO TRADOTTO E INTERVENTI STILISTICI NELLA TRADUZIONE DI "LA BIONDINA" DI MARCO PRAGA
Ivana Pisac
Tema ovog diplomskog rada je prijevod romana Marca Prage Plavokosa, odnosno La biondina s talijanskog na hrvatski jezik. Autor djela je sin poznatog pisca Emilia Prage. Diplomski rad je podijeljen na četiri dijela. U prvom dijelu se nalazi bilješka o piscu, njegovom životu i djelima. Najveći dio ovog rada čini naravno prijevod romana, ali ne i najvažniji. Ključni, ujedno i treći dio čini analiza prijevoda u kojoj je posebna pozornost posvećena promjenama nastalim tijekom procesa...

Pages