Pages

Analiza sadržaja izvannastavnih aktivnosti u školskim kurikulumima splitskih osnovnih škola
Analiza sadržaja izvannastavnih aktivnosti u školskim kurikulumima splitskih osnovnih škola
Ivana Žunić
Moderno doba i užurban način života nameću potrebu za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena. Posebno se to odnosi na djecu i mlade koji najčešće pasivno provode svoje slobodno vrijeme. Budući da su roditelji dosta vremena zauzeti sa svojim poslom škola treba preuzeti brigu o djeci i osigurati im kvalitetno provođenje vremena izvan redovne nastave, a to se nabolje postiže organiziranjem izvannastavnih aktivnosti. Glavne karakteristike tih aktivnosti su to što ih djeca sami...
Analiza socijalnih interakcija i komunikacija djece razvedenih roditelja
Analiza socijalnih interakcija i komunikacija djece razvedenih roditelja
Marina Matas
Razvod, jedan od najvećih izazova današnjice, nedvojbeno negativno utječe na sve članove, kako uže, tako i šire obitelji. No, ukoliko se razvode parovi s djecom, negativni učinci još su i veći, bilo da se radi o tek rođenom djetetu, predškolcu ili tinejdžeru. Razvod na svako dijete ima individualan učinak, međutim, ipak postoje pojedine bihevioralne, socijalne i komunikacijske karakteristike koje povezuju svu djecu razvedenih roditelja. Stoga je istraživanje u ovom radu...
Analysis of Conceptual Metaphors in Inaugural Addresses of American Presidents
Analysis of Conceptual Metaphors in Inaugural Addresses of American Presidents
Lea Dragojević
Our cognitive framework, which is metaphor-based, has an impact on our everyday behaviour. This thesis aims to apply Conceptual Metaphor Theory to the presidential inaugural addresses of Joe Biden, Donald Trump, and Barack Obama to examine the conceptual metaphors POLITICS IS WAR and UNITY IS A TOOL by noting their recurrence. The thesis begins by defining conceptual metaphor and Conceptual Metaphor Theory, goes in more depth on the connections between language and politics, and concludes by...
Anglicismi nel lessico italiano attraverso i secoli
Anglicismi nel lessico italiano attraverso i secoli
Kristina Vukorepa
Utjecaj engleskog na talijanski jezik je sve izraženiji. Počevši od 16. stoljeća kada su anglicizmi počeli prodirati u talijanski jezik, pa sve do 20. stoljeća u kojem je njihov utjecaj vidljiv na svakom koraku. Brojni su razlozi zbog kojih dolazi do ovakvog širenja anglicizama. Jedan od njih su zasigurno i iseljenici u zemljama engleskog govornog područja, koji pri povratku u vlastitu zemlju sa sobom donesu i neke riječi te izraze države u koju su se doselili. Razvoj turizma i...
Animalistika u dječjem likovnom izričaju
Animalistika u dječjem likovnom izričaju
Helena Bulić
Ovaj diplomski rad temeljen je na znanstvenim činjanicama i na provedenom istraživanju. Na početku rada spominje se animalistika u likovnoj umjetnosti. Motiv životinje prikazan je kroz povijesna razdoblja. Karakteristike njegovog prikazivanja za svako pojedino umjetničko razdoblje i pravac ukratko su opisane i predstavljene u ovom dijelu rada. Animalistički motivi su se u umjetnosti prikazivali još od doba špiljskog slikarstva, a njihov razvoj pratimo sve do modernog doba...
Animalizam u europskoj umjetnosti
Animalizam u europskoj umjetnosti
Petra Aljinović
Ovaj rad proučava animalističke motive kroz povijest europske umjetnosti, od prapovijesti do modernog doba. Rad se bavi pitanjima te na iste traži odgovore: Na koji način je čovjek povezan sa životinjama? Što životinje ljudima predstavljaju te kakvu simboliku nose kroz povijest? Zašto su prikazi životinja prisuti u umjetnosti kroz cijelu povijest? Odakle potječu animalistički prikazi te kako se manifestiraju danas? U ovom radu prolazimo kroz povijesna razdoblja od paleolitika i...
Animalna svijest
Animalna svijest
Sanja Cvitanović
Ovaj rad bavi se temamom animalne svijesti i posebnom temom unutar nje – animalnim emocijama. U prvom dijelu rada razmatraju se filozofski problemi koji se javljaju kod proučavanja svijesti kao što je vaţnost razlikovanja različitih definicija svijesti, problem drugih umova, teški i laki problem svijesti i upotreba antropomorfizma kako bi se objasnilo ponašanje ţivotinje, a koji su svi meĎusobno isprepleteni. Drugi dio bavi se animalnim emocijama, njihovom ulogom u ţivotu...
Animirani filmovi iz perspektive roditelja
Animirani filmovi iz perspektive roditelja
Maja Stojićević Kovačić
Cilj ovoga istraživanja bio je istražiti stavove roditelja o medijima s posebnim naglaskom na animirane filmove te ispitati neka roditeljska ponašanja koja mogu pridonijeti medijskoj pismenosti njihove djece. U istraživanju je sudjelovao 401 roditelj, a istraživanje se provodilo tijekom pedagoške godine 2019./2020. na području grada Splita. Podatci su prikupljeni pomoću online ankete koja je sadržavala pitanja i zatvorenog i otvorenog tipa. Dobiveni rezultati su pokazali kako...
Anksiozni poremećaji u adolescenciji
Anksiozni poremećaji u adolescenciji
Ines Karalić
U ovom radu nastoji se dati sažeti pregled najzastupljenijih anksioznih poremećaja koji se javljaju u adolescenciji. Adolescencija – iznimno zahtjevno i dinamično razdoblje prijelaza iz doba djetinjstva u odraslu dob – pred adolescente stavlja zadatak prevladavanja niza razvojnih zadaća. Suočavajući se s promjenama na kognitivnom, socijalnom i emocionalnom planu, adolescenti nerijetko dožive krizne situacije koje su praćene tjeskobom, strahom, zabrinutošću, sramom i...
Antički Rim na filmskom platnu
Antički Rim na filmskom platnu
Ivan Šarić
Filmska umjetnost korisna je čovječanstvu u razumijevanju svijeta koji ga okružuje. Povijesni filmski žanr tako među širom publikom danas igra veliku ulogu u dočaravanju slike povijesti. Na njemu leži stanovita odgovornost pri kojoj bi, barem u teoriji, trebao težiti prikazu povijesti kakvom je ona stvarno bila. Stupanj vjernosti filmskih uradaka historiografskim podacima varira, kao i motivi kojima se oni bave. Ovaj rad se bavi filmovima koji svoje radnje smještaju u vrijeme...
Antonimia nella fraseologia
Antonimia nella fraseologia
Lucija Jukić
La tesi di laurea esamina la presenza di antonimia nella fraseologia della lingua italiana. La fraseologia fa una parte distintiva di ogni lingua e ci serve per comunicare in un modo stilisticamente espressivo e creativo che porre l’accento sulla tradizione, storia e saggezza di un popolo. Come scienza, la fraseologia si è sviluppata in paesi diversi entro scuole e approcci che si differenziano fra loro. La fraseologia della linguistica italiana è specifica perché non esiste ancora...
Approaches to Children with ADHD in Primary Education
Approaches to Children with ADHD in Primary Education
Anđela Goreta
Ovaj diplomski rad govori o ADHD-u, sve prisutnijem problemu kod djece, naročito djece školske dobi. Podijeljen je na dva dijela. Prvi uključuje definiciju ADHD-a, njegove simptome, vrste i uzroke. Jasno je istaknuto da razlog zbog kojeg se ADHD javlja ima različite korijene; od funkcije mozga i genetike pa sve do utjecaja okoline koja pred dijete postavlja sve veće zahtjeve, dok pomoć, u obliku kakva je djetetu potrebna, vrlo često izostaje. Drugi dio govori o pristupima djeci s...

Pages