Pages

Anagram art-jezik u suvremenom likovnom izrazu
Anagram art-jezik u suvremenom likovnom izrazu
Matea Ljubičić
Pričajući o jeziku u likovnom izrazu, pričamo o širokom spektru njegove pojavnosti tijekom čitave povijesti umjetnosti: od egipatskih piktograma do suvremenih primjera upotrebe jezičnih elemenata. Promatrajući jezik u kontekstu umjetnosti, ne možemo ne zapitati se o povijesti jezika u širem smislu riječi: Odakle nam jezik? Kakvu moć posjeduje? Zašto je od svih bića na Zemlji samo čovjek “nagrađen“ jezikom? Na mnoga od ovih pitanja Anagram Art nudi jednostavne i očite...
Analitika učenja u sustavu Moodle u prvom razredu osnovne škole
Analitika učenja u sustavu Moodle u prvom razredu osnovne škole
Marta Grgurica
Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije neophodna je u suvremenom obrazovanju kako bi se unaprijedio proces učenja i poučavanja. Jedan od najpopularnijih sustava za online učenje koji se upotrebljava u osnovnim školama je Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle). Moodle prikuplja velike količine podataka o korisnicima, a taj se proces naziva analitika učenja. Analitika učenja odnosi se na mjerenje, prikupljanje, analizu i izvještavanje podataka o...
Analiza odgojno-obrazovnih ciljeva i vrijednosti u školskim dokumentima od 1946. godine do danas
Analiza odgojno-obrazovnih ciljeva i vrijednosti u školskim dokumentima od 1946. godine do danas
Jasna Domazet
Odgoj i obrazovanje su socijalni fenomeni i kao takvi nikada se ne događaju izolirano već uvijek u različitim povijesnim, kulturnim i društvenim kontekstima. Društvo mijenja školu i škola utječe na promjene u društvu. Veza između ta dva entiteta je toliko jaka da ih nije moguće razdvojiti. Sve što se događa u društvu utječe na obrazovanje i obrnuto. Nakon uvodnih definicija društva, obrazovanja i odgoja, u radu se prikazuje njihov međuodnos. S ciljem opisivanja utjecaja koje...
Analiza pitanja i zadataka u edukacijskim softverima iz područja prirode i društva
Analiza pitanja i zadataka u edukacijskim softverima iz područja prirode i društva
Marija Vukadinović
S obzirom na to da suvremena odgojno – obrazovna teorija promovira kreativnost i inovativnost, stjecanje različitih kompetencija u cjeloţivotnoj perspektivi, korištenje suvremene tehnologije u nastavi te posebno povezivanje formalnog obrazovanja i informalnog učenja, glavni cilj ovog istraţivanja je bio analizirati edukacijske softvere namijenjene učenju prirode i društva u trećem i četvrtom razredu osnovne škole kako bi se uvidjelo moţe li se korištenjem takvih softvera u...
Analiza promidžbenih poruka: reklame i crtani filmovi za djecu
Analiza promidžbenih poruka: reklame i crtani filmovi za djecu
Barbara Solje
Reklame i oglašavanja dva su oblika propagandnih poruka. Za djecu vrtićke dobi gledanje televizije najvećim se dijelom sastoji u gledanju crtanih filmova i reklama, što daje velik prostor oglašivačima. Djeca ne razumiju dvosmislene poruke reklama i oglasa, već na njih reagiraju automatski, zbog čega čine idealnu skupinu za manipulaciju i kontrolu. Temeljna tehnika reklama jest uvjeravanje kako su određeni proizvodi nužni da bi dijete bilo sretno, zdravo, veselo lijepo, popularno,...
Analiza sadržaja izvannastavnih aktivnosti u školskim kurikulumima splitskih osnovnih škola
Analiza sadržaja izvannastavnih aktivnosti u školskim kurikulumima splitskih osnovnih škola
Ivana Žunić
Moderno doba i užurban način života nameću potrebu za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena. Posebno se to odnosi na djecu i mlade koji najčešće pasivno provode svoje slobodno vrijeme. Budući da su roditelji dosta vremena zauzeti sa svojim poslom škola treba preuzeti brigu o djeci i osigurati im kvalitetno provođenje vremena izvan redovne nastave, a to se nabolje postiže organiziranjem izvannastavnih aktivnosti. Glavne karakteristike tih aktivnosti su to što ih djeca sami...
Analiza socijalnih interakcija i komunikacija djece razvedenih roditelja
Analiza socijalnih interakcija i komunikacija djece razvedenih roditelja
Marina Matas
Razvod, jedan od najvećih izazova današnjice, nedvojbeno negativno utječe na sve članove, kako uže, tako i šire obitelji. No, ukoliko se razvode parovi s djecom, negativni učinci još su i veći, bilo da se radi o tek rođenom djetetu, predškolcu ili tinejdžeru. Razvod na svako dijete ima individualan učinak, međutim, ipak postoje pojedine bihevioralne, socijalne i komunikacijske karakteristike koje povezuju svu djecu razvedenih roditelja. Stoga je istraživanje u ovom radu...
Analysis of Conceptual Metaphors in Inaugural Addresses of American Presidents
Analysis of Conceptual Metaphors in Inaugural Addresses of American Presidents
Lea Dragojević
Our cognitive framework, which is metaphor-based, has an impact on our everyday behaviour. This thesis aims to apply Conceptual Metaphor Theory to the presidential inaugural addresses of Joe Biden, Donald Trump, and Barack Obama to examine the conceptual metaphors POLITICS IS WAR and UNITY IS A TOOL by noting their recurrence. The thesis begins by defining conceptual metaphor and Conceptual Metaphor Theory, goes in more depth on the connections between language and politics, and concludes by...
Anglicismi nel lessico italiano attraverso i secoli
Anglicismi nel lessico italiano attraverso i secoli
Kristina Vukorepa
Utjecaj engleskog na talijanski jezik je sve izraženiji. Počevši od 16. stoljeća kada su anglicizmi počeli prodirati u talijanski jezik, pa sve do 20. stoljeća u kojem je njihov utjecaj vidljiv na svakom koraku. Brojni su razlozi zbog kojih dolazi do ovakvog širenja anglicizama. Jedan od njih su zasigurno i iseljenici u zemljama engleskog govornog područja, koji pri povratku u vlastitu zemlju sa sobom donesu i neke riječi te izraze države u koju su se doselili. Razvoj turizma i...
Animalistika u dječjem likovnom izričaju
Animalistika u dječjem likovnom izričaju
Helena Bulić
Ovaj diplomski rad temeljen je na znanstvenim činjanicama i na provedenom istraživanju. Na početku rada spominje se animalistika u likovnoj umjetnosti. Motiv životinje prikazan je kroz povijesna razdoblja. Karakteristike njegovog prikazivanja za svako pojedino umjetničko razdoblje i pravac ukratko su opisane i predstavljene u ovom dijelu rada. Animalistički motivi su se u umjetnosti prikazivali još od doba špiljskog slikarstva, a njihov razvoj pratimo sve do modernog doba...
Animalizam u europskoj umjetnosti
Animalizam u europskoj umjetnosti
Petra Aljinović
Ovaj rad proučava animalističke motive kroz povijest europske umjetnosti, od prapovijesti do modernog doba. Rad se bavi pitanjima te na iste traži odgovore: Na koji način je čovjek povezan sa životinjama? Što životinje ljudima predstavljaju te kakvu simboliku nose kroz povijest? Zašto su prikazi životinja prisuti u umjetnosti kroz cijelu povijest? Odakle potječu animalistički prikazi te kako se manifestiraju danas? U ovom radu prolazimo kroz povijesna razdoblja od paleolitika i...

Pages